Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.

Zander

Solveig Zander (C)

Malmer

Maria Malmer Stenegard (M)

Eklind

Hans Eklind (KD)

Catharina Bäck

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Han menar att utredningen visat att insatserna för återgång i arbete kommer för sent i rehabiliteringskedjan.

– Utredningen visar att delar av rehabiliteringskedjan inte fungerar som den var tänkt och att insatserna för att få den som är sjuk tillbaka i arbete kommer alldeles för sent. Både Sveriges arbetsgivare och löntagare har ett intresse av en fungerande rehabilitering för den som blir sjuk. Utredaren har flera intressanta förslag på det här området, säger Ardalan Shekarabi (S).

Utredningens förslag innebär att Försäkringskassan måste ange vilken typ av arbete en långtidssjukskriven person förväntas ha arbetsförmåga i vid ett avslagsbeslut för sjukpenning, att mjuka upp tidsgränserna vid 180 och 365 dagar i rehabiliteringskedjan och införa en ny tidsgräns dag 550. Också att personer som fyllt 62 år inte ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden, utan bara mot jobb hos den egna arbetsgivaren. Enligt utredningens analys kommer förslagen att kosta drygt 300 miljoner kronor. Hård kritik har riktats mot utredningens förslag.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv är kritisk mot förslagen i delbetänkandet, som istället för att leda till tidig återgång i arbete riskerar att förlänga sjukfrånvaron och öka kostnaderna för sjukförsäkringen.

–  Förslagen i betänkandet riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Det skulle innebära fler sjukskrivna och längre sjukfrånvaro. Stödet som infördes för att skydda särskilt små företag mot oförutsebara och höga sjuklönekostnader föreslås nu användas för att finansiera ett förslag som riskerar att öka sjukskrivningarna. Det är både orimligt och obegripligt, säger Catharina Bäck.

Maria Malmer Stenegard (M), ordförande i Socialförsäkringsutskottet, är kritisk mot förslaget att mjuka upp tidsgränserna och menar att det är viktigt för tidig återgång i arbete. 

– Sjukförsäkringen ska vara utformad för att stödja människors återgång i sysselsättning. Rehabiliteringskedjan måste därför innehålla tydliga tidsgränser där prövning görs av arbetsförmågan mot arbete. Långa sjukfall med få rehabiliteringsinsatser och tidpunkter för avstämning ökar risken att sjukskrivna inte kommer tillbaka i arbete och egen försörjning. Alla berörda parter i försäkringen måste därför ta sitt ansvar för att människor ska komma tillbaka - det gäller arbetsgivaren, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och inte minst den försäkrade själv, säger Maria Malmer Stenegard (M).

Solveig Zander (C), ledamot socialförsäkringsutskottet, är även hon kritisk mot utredarens förslag och menar att tidsgränserna ska vara kvar och att det ska vara läkaren som även framöver gör bedömning av arbetsförmågan, inte Försäkringskassan.

– Det behövs tidiga insatser – innan personen behöver en långvarig sjukskrivning och arbetsgivaren måste vara delaktig från början. Att mjuka upp tidsgränsen 180 dagar är helt fel. Det är inte Försäkringskassan som ska ange vad ”normalt förekommande arbete” innebär. Det ska vara läkaren som gör tydliga arbetsförmågebedömningar. Läkarna ska öka sina kunskaper om vilka arbetsuppgifter som finns på den sjukskrivnes arbetsplats, för återgång i arbete, säger Solveig Zander (C).

Hans Eklind (KD), ledamot socialförsäkringsutskottet, anser också att tidsgränserna har gjort sjukskrivningsprocessen mer aktiv.

– Hela syftet med rehabiliteringskedjan och de fasta tidsgränserna var att den enskilde skulle få tidiga insatser, kontinuerlig kontakt med Försäkringskassan och ett individuellt stöd för att så snabbt som möjligt kunna återgå till arbete. Om det skulle vara så som utredningen visar att rehabilitering påbörjas alldeles för sent eller att avstämningsmöten uteblir så måste det åtgärdas, säger Hans Eklind (KD).

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN: I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAPANDEMIN Företagen vet inte när de ska få kompensation för karensavdrag och sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut, ett myndighetsbeslut brådskar, enligt Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv. ” Vi kommer att använda alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin vid Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.