Rickard Persson (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Rickard Persson (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

MP vill ha flexibelt arbetsliv och omställningsår

NYHET Publicerad

VALSPECIAL Flexibelt arbetsliv är en reform som leder till ett längre och mer hållbart arbetsliv. Det menar Rickard Persson (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Flexiblare arbetsliv och en sammanslagning av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är två förslag som Miljöpartiet tycker är viktiga för framtidens socialförsäkringar.

– Miljöpartiet vill införa flexibel arbetstid. Det innebär att en person jobbar olika mycket beroende på var i livet personen befinner sig. Ibland jobbar man mer och ibland jobbar man mindre, till exempel familjer med små barn. Förslaget skulle motverka utbrändhet och minska stress, säger Rickard Persson.

Pensionssystemets finansiering ser han som den största utmaningen framöver i socialförsäkringarna och menar att vi måste jobba längre, samtidigt som han vill att de lägsta pensionerna ska bli högre.

Han ser samtidigt en utmaning i att behålla respektavståndet mellan de som har arbetat och tjänat in sin pension och personer med garantipension och som därmed har jobbat kort eller inget på svensk arbetsmarknad. Arbetet mot ohälsa som parterna på arbetsmarknaden gör framhåller Rickard Persson som viktigt för att minska sjukskrivningarna.

– Ett längre arbetsliv är viktigt för att finansiera pensionssystemet på sikt. För att vi ska orka jobba längre så måste ohälsan och stressen minska. Vi måste motverka att människor blir utslitna innan pensionsåldern, säger han.  

Rickard Persson ser utmaningar i socialförsäkringssystemet och en av de största är de politiska strider han förutser är ersättningsnivåerna. Han och Miljöpartiet vill därför indexera ersättningarna i socialförsäkringssystemet. På så sätt menar han att de kommer spegla det riktiga kostnadsläget utan att bli föremål för politiska diskussioner. Han pekar på att det innebär en kostnadsökning och menar att man måste se över finansiering av reformen.

– Jag tycker att ersättningarna i socialförsäkringssystemet ska indexeras. Då slipper vi en politisk diskussion om varje ersättning och ersättningarna speglar det verkliga kostnadsläget, säger han.

Omställningsår

Miljöpartiet driver frågan om ett omställningsår, en variant av det som tidigare kallades friår. Rickard Persson beskriver förslaget som en möjlighet till utbildning eller karriärväxling mitt i livet och ser detta förslag som en del av arbetet mot ett längre arbetsliv.

– Det är viktigt att det finns möjlighet att byta jobba och utbilda sig, även sent i livet, om fler ska jobba längre. Vi i Miljöpartiet tittar på hur man kan finansiera förslaget och vad det skulle innebära om alla fick rätt till ett omställningsår, med bland annat bidragsdelen i CSN.

Han berättar att Miljöpartiet också driver ett förslag som de kallar arbetslivstrygghet. Förslaget innebär en sammanslagning av a-kassan, sjukpenning och kommunernas socialbidrag. Reformen har som mål att göra systemen enklare och att ingen ska falla mellan stolarna. Systemens olika syfte, finansiering och regelverk ser han inte som ett hinder för en sammanslagning.

– Idag är det olika golv, olika tak och ersättningsnivåer i a-kassan, sjukförsäkringen och socialbidragen. Systemen är svåra att förstå och människor faller mellan stolarna. Förslaget är att slå ihop systemen helt och myndigheterna och då får man samma kvalifikationsvillkor för olika ersättningar. Förslaget ska vara kostnadsneutralt jämfört med idag, säger han.

Rickard Persson berättar att Miljöpartiet kommer rösta för regeringens förslag om att förmånsbeskatta anställda för privat hälso- och sjukvård, exempelvis sjukvårdsförsäkringar, som betalas av arbetsgivaren och vad gäller föräldraförsäkringens framtid är Rickard Persson tydlig.

– Jag vill se en helt tredelad föräldraförsäkring, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.