Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön äger rum efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. Hon pekar på en dramatisk ökning av ansökningar från företagare och individer. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”

Cecilia Udin

Ersättningen för karensavdraget betalas ut normalt inom fem dagar. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid, konstaterar Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Ansökningar om sjukpenning har nästan fördubblats under april månad hos Försäkringskassan, från drygt 50 000 ansökningar i april förra året till över 90 000 i april i år. För tillfällig föräldrapenning är det 200 000 fler ansökningar i mars 2020 jämfört med mars förra året. 2 300 personer har hittills ansökt om smittbärarpenning, en femdubbling jämfört förra året.

– Vi befinner oss i ett extraordinärt läge och Försäkringskassan som myndighet har aldrig varit satt under så hård press som nu. Cirka 150 medarbetare har därför ställt om från sina ordinarie uppdrag och stöttar andra avdelningar med handläggningen där det behövs. Inom flera förmåner har vi aldrig haft så stora inflöden, och det dessutom samtidigt. Som det ser ut i nuläget så kommer vi ändå klara vårt uppdrag. Vi vet att många människor och företag är helt beroende av de ersättningar vi betalar ut, säger Cecilia Udin.

Läget är akut för många företag och myndighetsbeslut måste gå fort. Företag och anställda har följt uppmaningarna att stanna hemma från jobbet vid minsta misstanke om virussjukdom. För många företag innebär det hög sjukfrånvaro och höga sjuklönekostnader redan i mars. Företagen är beroende av att få ekonomisk kompensation för sina sjuklönekostnader. Försäkringskassan kommer fatta beslut om första utbetalning efter den 12 maj.

– Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen för sjuklönekostnader kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020, säger Cecilia Udin.

Regeringen har beslutat om slopat läkarintyg under sjuklöneperioden. Försäkringskassan har beslutat att slopa intygskraven för sjukpenning till och med dag 21 i sjukperioden och för tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan ser också ett ökat inflöde av ansökningar av smittbärarpenning. När det gäller frågan om smittbärarpenning till personer i riskgrupper som inte kan arbeta hemifrån, hänvisar Cecilia Udin till regeringen.

– Det är fråga för regering och riksdag. För att få smittbärarpenning krävs ett beslut om avstängning enligt smittskyddslagen och det beslutet måste en läkare ta enligt rådande lagstiftning. Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att identifiera riskgrupper med anledning av covid-19 och uppdraget redovisades den 17 april. Något beslut om ekonomisk ersättning till personer i riskgrupper har ännu inte tagits av regeringen. Men generellt sett så är det viktigt att alla, hela samhället, har en pragmatisk inställning och att vi jobbar tillsammans för att hantera den här extraordinära situationen. Försäkringskassans inställning har hela tiden varit att förenkla och anpassa för allmänheten och även för vården som alla vet är under hård press, säger Cecilia Udin.

Över en halv miljon ansökningar om kompensation för karensavdrag har kommit till Försäkringskassan från anställda och egenföretagare. Många är hårt pressade och behöver ersättningen snabbt. 

– Ersättningen betalas ut normalt inom fem dagar. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Men det är till största del ett automatiserat flöde och det är därför vi kan hantera den enorma mängd ansökningar som kommer in med så kort handläggningstid. Anställda ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Om man är egenföretagare ersätts man med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt, säger Cecilia Udin.

På Försäkringskassan fortsätter man, trots det stora inflödet av ansökningar, att jobba med kontroller mot fusk i utbetalningarna.

– Försäkringskassan har inom flera av de förmåner som vi administrerar aldrig haft så stora volymer av ansökningar. Dessutom har vi nu sedan en tid karensavdragsersättningen som ju redan fått över en halv miljon ansökningar. Så vi är satta under hård press. Men det betyder inte att det inte finns kontroller. Vårt uppdrag är att säkerställa att rätt utbetalning sker i tid till rätt person. Detta innebär att vi kontrollerar att utbetalningarna är korrekta. Vi genomför kontroller före samt efter utbetalningar, genom stickprov och riskbaserade urval, säger Cecilia Udin.

Cecilia Udin pekar på att myndigheten jobbar hårt för att förenkla och snabba på för utbetalningar till individer, företagare och arbetsgivare.

– De åtgärder vi vidtagit har varit för att förenkla för människor som vi vet många gånger är helt beroende av utbetalningar från socialförsäkringen. Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.