Eftersatt administration pressar offentlig vård

NYHET Publicerad

VÅRD En orsak till ineffektiviteten i offentlig vård är att administrationen har blivit så eftersatt. Här finns en stor förbättringspotential, enligt Henric Carlsson, vd på Conscriptor. Det handlar inte om att anställa fler och springa fortare utan om att arbeta smartare, mäta och följa upp.

Vårddokumentation
Foto: Bo Håkansson

Trots att den offentliga vården vill banta administrationen har den tvärtom växt och det blir en ond cirkel där konsekvensen blir att vårddelen krymper ännu mer.

Henric Carlsson, vd Conscriptor

Mer personal är inte lösningen anser Henric Carlsson, vd på Conscriptor. "Hastighet kan aldrig kompensera fel riktning."

Foto: Karin Myrén

– Nyckeltalen är nyckeln. Det är omöjligt att styra en verksamhet utan tydliga mål. Grunden är att sätta upp och följa upp relevanta nyckeltal, säger Henric Carlsson, vd på it-företaget Conscriptor. 

När företaget nyligen lät intervjua 100 verksamhetschefer på offentliga vårdcentraler och sjukhus uppgav de att situationen kring vårdadministration har förvärrats de senaste åren. De ser tidsbrist, personalbrist, organisationsfrågor och it-system som främsta orsaker till problemen.

– Sjukvårdens utmaning framöver är att leverera mer vård som kostar mindre och går fortare. Men i nuläget finns inte resurserna och i det här pressade läget är det många som inte hinner vara strategiska. I stället blir de extremt operativa och taktiska i alla sina aktiviteter.

Conscriptor utvecklar system och levererar administration av dokumentation som en tjänst till landsting runt om i landet. Det ger företaget en ganska tydlig bild av hur mycket resurser olika landsting lägger på dokumentation och journalsystem. Så att de vårdcheferna också uppger att de saknar verktyg för verksamhetsutveckling kommer inte som någon överraskning för Henric Carlsson.

– Vi har länge sett att nyckeltal för administration i offentlig vård saknas helt vilket är förvånande med tanke på hur många nyckeltal det finns inom det medicinska området.

Få offentliga verksamheter kan idag svara på till exempel hur många journaler som produceras i ett landsting, hur många det blir nästa år, hur långa journalerna är i snitt och om de innehåller rätt saker.

– Utan styrinstrument finns det inga beslutsunderlag. Och då är det svårt att planera framåt.

Sverige är ett av de läkartätaste länderna inom OECD men med en vårdproduktion som är bland de lägsta. Men att Sverige får ut så lite av sina läkare beror inte på att de inte vill producera vård utan på att de gör så mycket annat.

–  Det finns tillräckligt med personal i vården. Vi har aldrig haft så många läkare som vi har i Sverige idag, och vi har aldrig producerat så lite vård. Men en läkare lägger idag 30 procent av sin tid på administration. Det måste bli slut med det.

Trots att den offentliga vården vill banta administrationen har den tvärtom växt och det blir en ond cirkel där konsekvensen blir att vårddelen krymper ännu mer.

Henric Carlsson anser att Stefan Löfvén är inne på fel spår när han hävdar att problemen i vården beror på personalbrist och föreslår att lösningen är att anställa fler.

– Hastighet kan aldrig kompensera fel riktning. Om vi går fortare når vi ändå inte målet om vi går åt fel håll. Det blir snarare värre.

Som han ser det måste offentlig vården börja ta fram mål och nyckeltal för administrationen, se över hur ny teknik kan hjälpa till och fundera på om det är rätt saker som görs, anser Henric Carlsson.

– Det jobbas hårt inom vården men det spelar ingen roll hur hårt man jobbar om man gör fel saker. Låt vårdpersonal vara vårdpersonal. De är för värdefulla för att göras till administratörer. Ska den bästa kirurgen också bli den bästa administratören?

Privata vårdaktörer är generellt bättre på att arbeta med nyckeltal, även inom det administrativa, enligt Henric Carlsson.

– De styrs hårdare även på ekonomiskt utfall, inte bara medicinskt utfall. Ledtider och beslutsvägar är kortare vilket gör att privata verksamheter kan agera snabbare och ställa om fortare om det behövs.

Trots att administration är nödvändigt ges den inte särskilt mycket uppmärksamhet i offentlig vård. Även om den inte kostar lika mycket som läkare och sjuksköterskor så är det ganska stora summor offentliga medel det handlar om, konstaterar han.

– Bara medicinska sekreterare kostar sju miljarder per år. Syftet måste vara att få ut så mycket vård det går, med så smart administration som möjligt.

Om undersökningen

Rapporten Fakta och trender i vårdsverige bygger på en undersökning som gjorts av företaget PMP marknadskonsult.

Här intervjuades 100 verksamhetschefer på offentligt drivna vårdcentraler i Sverige. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Politikerna om välfärdens utmaningar

VÄLFÄRDEN En åldrande befolkning, kompetensbrist och ett svagt förtroende för politikernas förmåga att rädda välfärden. Det är en del av utmaningarna för framtidens välfärd. Så hur vill politikerna lösa utmaningarna?
NYHET Publicerad:

Pedagoghund får oroliga elever att slappna av

NYTÄNKANDE En dag i veckan följer pedagoghunden Stella med matte, specialpedagogen Marie Drugge, till jobbet på Klaragymnasiet i Karlstad. Med en hund i rummet blir samtalen med eleverna bättre – lugnare, roligare och bättre. ”En hund når fram på ett helt annat sätt”, säger Marie Drugge.
NYHET Publicerad:

På Villa Arelid är det gästerna som styr

VÄLFÄRD De som bor på korttidsboendet Villa Arelid kallas för gäster och här är det deras behov som styr. ”Vi är till för dem – de är inte till för oss. Det är vi som ska ge dem stöd i livet och då är det viktigt att ha rätt perspektiv”, säger grundaren Elisabeth Mila.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

OMSORG Många välfärdsföretag drivs av engagerade kvinnor. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar, så skulle branschen lyfta, anser hemtjänstföretagaren Ulrika Odh.
NYHET Publicerad:

Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

KVALITET Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld.
NYHET Publicerad:

Högtryck för hälso- och sjukvårdsgalleria

VÄLFÄRD Läkare, fysio- och psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer och labbpersonal är under samma tak i Hermelinen i Luleå. Ett nära samarbete mellan yrkesgrupper leder till att patienten får komma till samma personal i stället för att träffa nya vid varje besök.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver vassa resultatmått”

KVALITET Utbildningskoncernen Academedia har sedan 2014 använt förädlingsvärde som ett kvalitetsmått. Att jämföra elevens resultat från nian med slutbetyget från gymnasiet ger en mer nyanserad bild av en skolas resultat än att bara titta på avgångselevernas snittbetyg, enligt kvalitetschefen Ingela Gullberg.
NYHET Publicerad:

”Vi ger föräldrarna trygghet”

VÄLFÄRD För Lillugglans BVC är tillgänglighet och spetskompetens nyckelord. Det är Sveriges enda BVC för barn som är för tidigt födda. ”Vårt mål är trygga föräldrar”, säger vd Marlene Fredin.
NYHET Publicerad:

Privata aktörer påskyndar nya äldreboenden

OMSORG Behovet av äldreboenden ökar dramatiskt framöver. För att möta det bygger omsorgsbolaget Attendo sina egna. Företaget har jobbat upp både expertis och tempo i sitt byggande och står nu för vart femte nytt äldreboende i Sverige.
NYHET Publicerad:

Vårdbolag ger missbrukare nytt liv

VÄLFÄRD För den som vårdats för missbruk eller kriminalitet är momentet då personen ska ut i samhället igen kritiskt. Därför satsar vårdbolaget Jordnära Omsorg på att ge sina klienter chansen att jobba under tiden de är där. ”Det bygger självkänsla”, säger vd:n Maria Ericson-Andersson.
NYHET Publicerad:

Hemligheten bakom Sveriges bästa strokevård

VÅRD Aleris Specialistvård Bollnäs har Sveriges bästa strokevård enligt Kvalitetsregistret Riksstroke. ”Vi är det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar”, säger verksamhetschefen Magnus Lundin.
NYHET Publicerad:

"Regeringen, sluta sprida myter om välfärden"

DEBATT Argumentet att vinstsyfte i välfärden går ut över kvaliteten är falskt. Tvärtom så riskeras kvalitet, mångfald och dynamik av en vinstreglering. Svenskt Näringsliv har med berörda branschorganisationer tagit fram sex programpunkter för att stärka kvaliteten i välfärden. Det skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Småkommuner drabbas hårt av Reepaluförslag

VÄLFÄRD 60 arbetstillfällen riskerar att försvinna från Essunga kommun om Schedevi Psykiatri måste lägga ned sin verksamhet på grund av vinsttaket. "Vi känner stor oro för framtiden", säger vd Joachim Hilding.
NYHET Publicerad:

"Statsministern tror att han kan trolla igenom ett vinstförbud"

VÄLFÄRD Mellby Gård AB är numera AcadeMedias största ägare. Köpet gjordes mitt i en intensiv välfärdsdebatt. ”Det faller på sin orimlighet att det blir verklighet av hotet med vinstförbud. Skolan är bland det viktigaste vi har i ett samhälle, den vill vi vara med och utveckla”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.
NYHET Publicerad:

Svensk friskola lockar lärare från Kanada

SKOLA Hur får man högutbildade lärare att flytta från Kanada till Sundsvall för att arbeta på en svensk friskola? Engelska skolan vet: var tydlig med vad skolan tror på, lev upp till era värderingar och investera i vidareutbildning. ”De vet att de får utvecklas mycket som lärare på vår skola”, säger rektorn Pascal Brisson.