Eftersatt administration pressar offentlig vård

NYHET Publicerad

VÅRD En orsak till ineffektiviteten i offentlig vård är att administrationen har blivit så eftersatt. Här finns en stor förbättringspotential, enligt Henric Carlsson, vd på Conscriptor. Det handlar inte om att anställa fler och springa fortare utan om att arbeta smartare, mäta och följa upp.

Vårddokumentation
Foto: Bo Håkansson

Trots att den offentliga vården vill banta administrationen har den tvärtom växt och det blir en ond cirkel där konsekvensen blir att vårddelen krymper ännu mer.

Henric Carlsson, vd Conscriptor

Mer personal är inte lösningen anser Henric Carlsson, vd på Conscriptor. "Hastighet kan aldrig kompensera fel riktning."

Foto: Karin Myrén

– Nyckeltalen är nyckeln. Det är omöjligt att styra en verksamhet utan tydliga mål. Grunden är att sätta upp och följa upp relevanta nyckeltal, säger Henric Carlsson, vd på it-företaget Conscriptor. 

När företaget nyligen lät intervjua 100 verksamhetschefer på offentliga vårdcentraler och sjukhus uppgav de att situationen kring vårdadministration har förvärrats de senaste åren. De ser tidsbrist, personalbrist, organisationsfrågor och it-system som främsta orsaker till problemen.

– Sjukvårdens utmaning framöver är att leverera mer vård som kostar mindre och går fortare. Men i nuläget finns inte resurserna och i det här pressade läget är det många som inte hinner vara strategiska. I stället blir de extremt operativa och taktiska i alla sina aktiviteter.

Conscriptor utvecklar system och levererar administration av dokumentation som en tjänst till landsting runt om i landet. Det ger företaget en ganska tydlig bild av hur mycket resurser olika landsting lägger på dokumentation och journalsystem. Så att de vårdcheferna också uppger att de saknar verktyg för verksamhetsutveckling kommer inte som någon överraskning för Henric Carlsson.

– Vi har länge sett att nyckeltal för administration i offentlig vård saknas helt vilket är förvånande med tanke på hur många nyckeltal det finns inom det medicinska området.

Få offentliga verksamheter kan idag svara på till exempel hur många journaler som produceras i ett landsting, hur många det blir nästa år, hur långa journalerna är i snitt och om de innehåller rätt saker.

– Utan styrinstrument finns det inga beslutsunderlag. Och då är det svårt att planera framåt.

Sverige är ett av de läkartätaste länderna inom OECD men med en vårdproduktion som är bland de lägsta. Men att Sverige får ut så lite av sina läkare beror inte på att de inte vill producera vård utan på att de gör så mycket annat.

–  Det finns tillräckligt med personal i vården. Vi har aldrig haft så många läkare som vi har i Sverige idag, och vi har aldrig producerat så lite vård. Men en läkare lägger idag 30 procent av sin tid på administration. Det måste bli slut med det.

Trots att den offentliga vården vill banta administrationen har den tvärtom växt och det blir en ond cirkel där konsekvensen blir att vårddelen krymper ännu mer.

Henric Carlsson anser att Stefan Löfvén är inne på fel spår när han hävdar att problemen i vården beror på personalbrist och föreslår att lösningen är att anställa fler.

– Hastighet kan aldrig kompensera fel riktning. Om vi går fortare når vi ändå inte målet om vi går åt fel håll. Det blir snarare värre.

Som han ser det måste offentlig vården börja ta fram mål och nyckeltal för administrationen, se över hur ny teknik kan hjälpa till och fundera på om det är rätt saker som görs, anser Henric Carlsson.

– Det jobbas hårt inom vården men det spelar ingen roll hur hårt man jobbar om man gör fel saker. Låt vårdpersonal vara vårdpersonal. De är för värdefulla för att göras till administratörer. Ska den bästa kirurgen också bli den bästa administratören?

Privata vårdaktörer är generellt bättre på att arbeta med nyckeltal, även inom det administrativa, enligt Henric Carlsson.

– De styrs hårdare även på ekonomiskt utfall, inte bara medicinskt utfall. Ledtider och beslutsvägar är kortare vilket gör att privata verksamheter kan agera snabbare och ställa om fortare om det behövs.

Trots att administration är nödvändigt ges den inte särskilt mycket uppmärksamhet i offentlig vård. Även om den inte kostar lika mycket som läkare och sjuksköterskor så är det ganska stora summor offentliga medel det handlar om, konstaterar han.

– Bara medicinska sekreterare kostar sju miljarder per år. Syftet måste vara att få ut så mycket vård det går, med så smart administration som möjligt.

Om undersökningen

Rapporten Fakta och trender i vårdsverige bygger på en undersökning som gjorts av företaget PMP marknadskonsult.

Här intervjuades 100 verksamhetschefer på offentligt drivna vårdcentraler i Sverige. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Regeringen, sluta sprida myter om välfärden"

DEBATT Argumentet att vinstsyfte i välfärden går ut över kvaliteten är falskt. Tvärtom så riskeras kvalitet, mångfald och dynamik av en vinstreglering. Svenskt Näringsliv har med berörda branschorganisationer tagit fram sex programpunkter för att stärka kvaliteten i välfärden. Det skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Småkommuner drabbas hårt av Reepaluförslag

VÄLFÄRD 60 arbetstillfällen riskerar att försvinna från Essunga kommun om Schedevi Psykiatri måste lägga ned sin verksamhet på grund av vinsttaket. "Vi känner stor oro för framtiden", säger vd Joachim Hilding.
NYHET Publicerad:

"Statsministern tror att han kan trolla igenom ett vinstförbud"

VÄLFÄRD Mellby Gård AB är numera AcadeMedias största ägare. Köpet gjordes mitt i en intensiv välfärdsdebatt. ”Det faller på sin orimlighet att det blir verklighet av hotet med vinstförbud. Skolan är bland det viktigaste vi har i ett samhälle, den vill vi vara med och utveckla”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.
NYHET Publicerad:

Svensk friskola lockar lärare från Kanada

SKOLA Hur får man högutbildade lärare att flytta från Kanada till Sundsvall för att arbeta på en svensk friskola? Engelska skolan vet: var tydlig med vad skolan tror på, lev upp till era värderingar och investera i vidareutbildning. ”De vet att de får utvecklas mycket som lärare på vår skola”, säger rektorn Pascal Brisson.
NYHET Publicerad:

Eftersatt administration pressar offentlig vård

VÅRD En orsak till ineffektiviteten i offentlig vård är att administrationen har blivit så eftersatt. Här finns en stor förbättringspotential, enligt Henric Carlsson, vd på Conscriptor. Det handlar inte om att anställa fler och springa fortare utan om att arbeta smartare, mäta och följa upp.
NYHET Publicerad:

”Jag kan inte göra allt – men jag kan göra något”

VÄLFÄRD Lora Leijoned är skattejuristen som efter att ha blivit sjuk på grund av stress bestämde sig för att själv försöka göra något för att stoppa den galopperande stressen i samhället. För ett och ett halvt år sedan startade hon Din Vårdcentral i Nyköping som på kort tid fått många nya patienter.
NYHET Publicerad:

Skolhjältens tips: Byt ut dåliga lärare

LEDARSKAP Malla Taipale använder sina erfarenheter från friskolevärlden för att rädda krisdrabbade kommunala skolor med stor framgång. Hennes strategi som ny rektor är bland annat att byta ut dåliga lärare. ”Se till att de inte undervisar, elever har rätt till bra utbildning”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Ytterst handlar kvalitet om lärarnas kompetens”

KVALITET När Johan Sjölin för snart 25 år sedan startade Sveriges första fristående musikgymnasium, Rytmus, med två musikerkompisar blev det snabbt en succé. Nu han har tagit konceptet vidare och startat en grundskola med fokus på kompetenta ambitiösa lärare och bra arbetsformer.
NYHET Publicerad:

Satsning på måltider lyft för äldre

VÄLFÄRD Vårdstyrkans äldreboende i Täby var nyligen en av tre finalister i tävlingen Arla Guldko i kategorin Bästa seniormatglädje. ”Vi försöker hela tiden tänka utifrån vad som är bäst för våra gamla och hur vi kan förenkla och förbättra”, säger vd:n Marita Eerola.
NYHET Publicerad:

"Vinstdebatten är enormt provocerande"

VÄLFÄRD Förslaget om ett vinsttak för välfärdsföretag är provocerande, anser Sara Löfgren, vd på To Care i Stockholm, som avblåste starten av en tredje vårdcentral när Reepalus förslag blev känt. Att begränsa redan små marginaler är ”förödande för branschen och demokratin”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Närvarande chefer bakom framgångsrik assistans

SNABBVÄXARE Björka Assistans har växt snabbt sedan starten för fem år sedan och utsågs nyligen till gasellföretag i Skåne. Nyckeln till framgången är äkta engagemang i kunder och personal, enligt Marie Hansson, grundare och vd. 
NYHET Publicerad:

Privata hjärtoperationer räddar liv

VÄLFÄRD Den akuta hjärtsjukvården fick ett kvalitetslyft när Landstinget i Värmland gav företaget Svensk PCI i uppdrag att sköta verksamheten "På tio år är det 200-300 personer som lever på grund av vårt arbete. De stora vinnarna inom den nya moderna värmländska hjärtsjukvården är patienterna",säger Roland Carlsson, vd PCI-kompetens.
NYHET Publicerad:

Solresor ett lyft för boende på vårdhem

VÄLFÄRD Sol, bad och grillkvällar under bar himmel. I januari reste boende och personal från Vårdhemmet Lugnet till Thailand i två veckor. Resorna som ordnas varje år är mycket uppskattade och stärker vänskapen mellan personalen och de boende som är 40-65 år och har någon funktionsnedsättning. "Det blir lite som en familj att leva så tätt under resan och det håller i sig när vi kommer hem", säger Lena Ericson, grundare och verksamhetschef på vårdhemmet Lugnet.
NYHET Publicerad:

Sundsvalls kommun svälter ut hemtjänstföretagen

VÄLFÄRD När hemtjänstföretagen i Sundsvall trodde att botten var nådd efter en lång rad av sparkrav kom nästa dråpslag: Kommunen vill minska tiden för matlagning. ”Vissa av uppgifterna vi ska göra hos kunderna kommer att bli omöjliga”, säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt liv. Hennes upprördhet är stor, inte minst för att kommunen valt att mörka inför kunderna.
NYHET Publicerad:

Välfärdspolitik som saknar stöd i fakta

VÄLFÄRD Likvärdigheten i skolan har inte försämrats till följd av skolvalet. Inte heller har vårdvalet bidragit till en ojämlik vård. Det är slutsatser som kan dras utifrån ny forskning. Om detta handlade en konferens arrangerad av Svenskt Näringsliv, som anser att det är olyckligt när politiska beslut inte grundas i fakta.
NYHET Publicerad:

Långtidsutredningen underskattar möjligheterna att effektivisera

KOMMENTAR Långtidsutredningen som presenterades igår har två huvudbudskap. Den ena är att svenskarna måste jobba längre upp i åldrarna och den andra att utlandsfödda måste jobba i större utsträckning för att vi ska kunna ha råd med dagens välfärd.
NYHET Publicerad:

Bättre äldreomsorg med ny upphandlingsmodell

UPPHANDLING Kommuner som upphandlar äldreomsorg bör fokusera mer på uppföljning och partnerskap med utförarna i stället för på långa listor med detaljerade krav. Det leder till en bättre kvalitetsutveckling. Det var paneldeltagarna rörande överens om när Svenskt Näringsliv och SIQ anordnade en kunskapsdag om offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Succé för LOV i Skövde

LOV Stärkt kvalitet både i privat och kommunal hemtjänst, högre status för personalen, nya tjänster och en stor medvetenhet bland de äldre att de kan att välja utförare. Införandet av LOV i Skövde har varit riktigt framgångsrik och idag utförs mer än en femtedel av hemtjänsten i privat regi.
NYHET Publicerad:

Hon gör barnen självständiga

VÄLFÄRD För snart 20 år sedan kom Eszter Horváth Tóthné till Sverige med en ny pedagogik för behandling och utveckling av neurologiskt funktionshindrade barn. Men trots nöjda barn och föräldrar finns det ett motstånd.
NYHET Publicerad:

Vårdvalet har inte missgynnat patienter med låg inkomst och utbildning

KOMMENTAR Införandet av vårdval i primärvården har inte missgynnat svaga patientgrupper, visar en ny rapport från Vårdanalys. Ett viktigt syfte med vårdvalsreformerna har varit att öka tillgängligheten och stärka patientens roll, skriver Mikael Witterblad, välfärdspolitisk expert.