NYHET6 september 2018

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.

Foto: Stockholms Städsystem/Svenskt Näringsliv

På söndag är det val i Sverige och för majoriteten av landets företagare är det minskat regelkrångel som är den viktigaste valfrågan. Men många menar också att politiken måste förstå företagens betydelse för samhället i stort.

– Det viktigaste för mig som företagare är att vi får en politik som förstår kopplingen mellan företagen, ekonomin och den totala välfärden, säger Emma Dehmer Unevik på Stockholms Städsystem AB.

Att näringslivsfrågor varit relativt osynliga i valrörelsen beror på att många inte tar företagen på allvar, anser hon.

– I Sverige har vi rent generellt sett varit ganska dåliga på att lyfta fram vad företagen faktiskt bidrar till. Att de bland annat skapar jobb och finansierar välfärden. Det måste vi jobba på att förändra, säger hon och fortsätter:

– I årets valrörelse har det varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån.

Vad skulle ett oklart valresultat få för konsekvenser för ditt företag?

– Det skulle inte påverka min verksamhet direkt. Men är det oroligt i politiken kommer det smitta av sig till näringslivet. Helt krasst kan man säga att precis som ett företag behöver ett tydligt ledarskap behöver också ett land ett tydligt ledarskap, säger hon.

Även Rolf Lundmark, ägare till Naturstenskompaniet, tycker att det varit alldeles för lite fokus på näringslivsfrågor och företagen i årets valrörelse.

– Det låter ibland som att resurser bara kommer in till statskassan, säger han och fortsätter:

– Jag skulle vilja veta mer om vad politikerna vill göra för företagens villkor, skatter och integrationen. Framförallt måste vi få ner skatten på arbete för att få in fler på arbetsmarknaden.

En fråga som varit väldigt uppmärksammad den här valrörelsen är vinst i välfärden som Rolf Lundmark ser ”som en totalkatastrof för Sverige”.

– Det rör ju inte vår egen verksamhet i sig men det berör väldigt många företag och framförallt företag som drivs av kvinnor. Och väldigt många som vi inte sett ännu, på grund av att de blir rädda för att starta.

En annan fråga som Rolf Lundmark tycker är viktig inför valet är den om ingångslönerna.

– De måste absolut ner om vi ska kunna lyckas med jobbutmaningen för utlands födda och nyanlända.

Vad skulle ett oklart valresultat för konsekvenser för ditt företag?

– Ett ostabilt politiskt läge är aldrig bra för Sverige och den svenska kronan. Och det kan betyda att vi tappar en viss tid. Men jag är positiv och tror att det ordnar sig så småningom. Det viktigaste är att vi får tydliga spelregler och ett tydligt ledarskap.

Valet 2018
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist