Företagaropinionen våren 2018 – en sammanfattning

RAPPORT Publicerad
Fo_retagaropinionen_va_ren_2018.pdf

Debatten inför valet 2018 handlar betydligt mindre om ekonomi, tillväxt och företagande än vad som varit fallet tidigare valrörelser. Samtidigt visar en undersökning vi låtit undersökningsföretaget Inizio göra att väljarnas stöd för företagsamhetens agenda är påfallande stort. Fler väljare än på mycket länge anser bl a att företagens villkor behöver förbättras, att företagsbeskattningen ska sänkas, att de regler företagen behöver följa måste bli färre och enklare samt att LAS behöver reformeras så att kompetens betyder mer och anställningstid mindre.