Stefan Löfven och Carola Lemne
Foto: SÖREN ANDERSSON

Icke godkänt, Stefan Löfven

NYHET Publicerad

VALET 2018 Statsminister Stefan Löfvens löften om en ny näringspolitik har inte infriats. Av 92 initiativ som regeringen gjort på viktiga politikområden för företagen har 53 skadat näringslivet och Sverige. Betyget för regeringen efter fyra år blir därför F – icke godkänd, skriver vd Carola Lemne, och efterlyser en företagsvänlig regering efter valet 2018.

Attityden mot landets företagare försämrades i slutet av alliansåren. Företagare runt om i landet upplevde sig både missuppfattade och ifrågasatta. När Stefan Löfven blev partiledare för Socialdemokraterna hoppades många därför på en förbättring. I sitt första förstamajtal som partiledare 2012 utlovade Löfven också en nystart för näringspolitiken.

”I flera år nu har den Moderatledda regeringen försummat samverkan mellan samhälle och politik. I stället kallar de företagen för ett särintresse och jag förstår inte hur de tänker. Vi vill i stället fördjupa dialogen med företagen om vad det är som behövs för att vi ska få fler jobb.”

Stefan Löfven skulle i en rad anföranden under de följande åren återkomma till näringslivets avgörande betydelse. I valmanifestet 2014 slog Socialdemokraternas fast att ett växande näringsliv är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välstånd.

När vi i dag skriver 2018 är det uppenbart att löftena om en ny näringspolitik inte infriats. Stefan Löfven har inte kallat näringslivet för ett särintresse, men tvärtemot vad som utlovades har den förda politiken på område efter område försvårat för företag och företagsamma människor. I stället för att genomföra modiga strukturreformer som stärker jobbskaparnas möjligheter att främja tillväxt och jobb har regeringen på toppen av den redan expansiva penningpolitiken låtit utgiftsökningar och skattehöjningar dominera. Under den gångna mandatperioden har skatterna höjts med sammanlagt 70 miljarder kronor.

Svenskt Näringsliv presenterar i dag ett bokslut för den gångna mandatperioden - en inventering av de initiativ som regeringen tagit på för företagen centrala politikområden. I rapporten beskrivs och bedöms sammanlagt 92 initiativ utifrån huruvida de bidrar till att möta de utmaningar som Sverige i allmänhet och näringslivet i synnerhet står inför. Vår slutsats är att en majoritet av initiativen, 53 av 92, har skadat näringslivet och Sverige. Regeringen har tagit positiva initiativ, men dessa har i många fall varit abstrakta eller av begränsad omfattning. De skadliga initiativen däremot har i regel orsakat direkta och kännbara försämringar för landets jobb­skapare.

  • Till exempel har företagens möjligheter att anställa medarbetare på tidsbegränsade anställningar inskränkts och arbetsgivaravgiften för alla under 25 år fördubblats.
  • Förutsättningarna för bygg- och servicebranscherna har försämrats genom sänkta taknivåer och lägre skattereduktion inom ROT- och RUT-systemen.
  • Regeringen har drivit igenom en ny flygskatt och återkommer ständigt till idé om en så kallad vägslitageskatt.
  • Regeringen har försvårat företagens kompetensförsörjning och möjligheter till samarbete med utländska företag genom att driva på för att ändra utstationeringslagen (riva upp Lex Laval) nationellt och på EU-nivå.
  • Därtill har regelbördan för företagen fortsatt att växa.
  • Det enskilt sämsta initiativet är förslaget om vinstbegränsning inom välfärden. Förslaget skulle, om det blev verklighet, få långtgående skadliga konsekvenser för företagen i välfärdssektorn vilket minskar möjligheterna att erbjuda bra skola, vård och omsorg.

De positiva initiativen räcker inte för att kompensera. Sammantaget försämrar politiken drivkrafterna för arbete och företagande. Företagsklimatet i Sverige är enligt mätningen 2017 det sämsta sedan undersökningen inleddes 2008. Betyget för regeringen efter fyra år blir därför F – icke godkänd. 

Därutöver har Svenskt Näringsliv och den samlade företagarrörelsen lyckats förhindra eller åtminstone mildra följderna av en rad initiativ. Det handlar till exempel om förslaget om en skärpning av entreprenörsskatten (3:12-reglerna) med 5 miljarder kronor, förslaget om en ny ”bankskatt” som i realiteten skulle ha påverkat flera hundratusen företag negativt och den så kallade sjukskatten. Utan det engagemang som landets företagare visat prov på hade resultatet av regeringens politik varit ännu sämre.

I september går Sverige till val igen. De allvarliga utmaningar som Sverige stod inför 2014 kvarstår och har i vissa avseenden förvärrats. Det handlar om förutsättningarna för svenska företag att konkurrera internationellt, bristerna i skolan och företagens kompetensförsörjning samt den tilltagande tudelningen på arbetsmarknaden.

För att vända utvecklingen måste nästa regering från första dagen ta jobbskaparnas utmaningar på allvar. Ett växande näringsliv är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välstånd. Det är bra om fler politiker säger så, men det är ännu viktigare att politiken sen bygger på den insikten och omsätts i konkreta och viktiga reformer. Så att nästa bokslut kan landa på A – mycket väl godkänd.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Så tycker blivande riksdagsledamöter om företagen

VALET 2018 Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på samtliga politiker på valbar plats till riksdagen i höst. De lovar att förbättra villkoren för landets företag om de blir invalda i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Regelbördan skapar tidsödande administration och hämmar entreprenörskap och kreativitet, anser byggföretagaren Carin Stoeckmann.
NYHET Publicerad:

Väljarna vill förbättra företagens villkor

VAL 2018 Budskapet från väljarna är tydligt. Gör det enklare att driva företag. En ny undersökning visar att det finns stöd i opinionen för att ändra i LAS, minska regelbördan och att sänka företagsbeskattningen.
NYHET Publicerad:

Företagare: Vi utmålas som bovar

FÖRETAGSKLIMAT Småföretagare vittnar om att det finns ett utbrett missnöje med regeringens näringspolitik. Illa genomtänkta och dåligt förberedda förslag skapar ett ogästvänligt klimat för de som vill starta och driva företag.
NYHET Publicerad:

Icke godkänt, Stefan Löfven

VALET 2018 Statsminister Stefan Löfvens löften om en ny näringspolitik har inte infriats. Av 92 initiativ som regeringen gjort på viktiga politikområden för företagen har 53 skadat näringslivet och Sverige. Betyget för regeringen efter fyra år blir därför F – icke godkänd, skriver vd Carola Lemne, och efterlyser en företagsvänlig regering efter valet 2018.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Stor risk att företag lägger ned om vinsttaket genomförs

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Nio av tio elever, brukare och anställda inom privatdriven välfärd finns i bolag som kan tvingas att lägga ned om regeringens förslag blir verklighet. Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas och Anders Morin, ansvarig välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning".
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.