LO:s recept för lägre arbetslöshet håller inte

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD LO presenterade idag sin utredning om hur full sysselsättning ska uppnås. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet, skriver Ann Öberg, chefekonom.

Ann Öberg

Ann Öberg

Foto: Sören Andersson

LO presenterade idag sin utredning om hur full sysselsättning ska uppnås. LO definierar full sysselsättning som en arbetslöshet på mellan 2 och 4 procent och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent. Detta ska uppnås med en mycket mer expansiv finanspolitik än vad regeringen har föreslagit.

LO föreslår finanspolitiska stimulanspaket i storleksordningen 1,5-3 procent av BNP. Detta är inte förenligt med det gällande finanspolitiska ramverket. Inte ens med ett balansmål för statens finanser skulle en så pass expansiv finanspolitik vara förenlig med ett ansvarstagande för statens finanser.

I statliga Konjunkturinstitutets senaste konjunkturrapport bedöms budgetutrymmet framöver vara negativt, i storleksordningen -1,5 procent av BNP eller -70 miljarder kronor vid bibehållet enprocentigt överskottsmål. Också med ett reformerat finanspolitiskt ramverk och ett balansmål bedöms budgetutrymmet vara negativt de närmaste åren. Finanspolitiska stimulanser uppemot 3 procent av BNP per år är i dagens konjunkturåterhämtningsfas således inte förenligt med varken gällande eller alternativt ramverk.

En jämviktsarbetslöshet på mellan 2 och 4 procent är en ambitiös målsättning men knappast realistisk. Flertalet bedömare, däribland Konjunkturinstitutet, tror snarare på nivåer kring 6-7 procent. Med så pass orealistiska bedömningar av konjunkturläget på svensk arbetsmarknad blir storleksordningen på LO:s föreslagna stimulanspaket kraftigt överdrivet.

En mycket expansiv finanspolitik kan visserligen förmå arbetslösheten att sjunka under sin jämviktsnivå. Men så länge som regeringen inte förmår komma med trovärdiga förslag som långsiktigt förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt tenderar en sådan lägre arbetslöshet att leda till överhettning och konstgjord andning som rent av kan få negativa sysselsättningseffekter på längre sikt. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet kan rimligen inte tolkas som något som man bara tillfälligt ska uppnå ett visst år. Målet bör snarare avse en låg och långsiktigt hållbar arbetslöshet.

Faktorer som sänker den långsiktigt hållbara arbetslöshetsnivån är exempelvis högre kvalifikationer i arbetskraften, lägre kostnader för att anställa, mer effektiv matchning, en väl fungerande lönebildning, anställningsavdrag och större ekonomiska skillnader mellan arbete och arbetslöshet (se t.ex. nobelpristagaren Pissarides bok Equilibrium Unemployment Theory från 2000 för en diskussion om dessa faktorer).

Bland LO:s förslag på åtgärder framträder främst höjd a-kassa, tredelad föräldraförsäkring och andra satsningar som skulle minska lönegapet mellan kvinnor och män och därmed öka sysselsättningsgraden bland kvinnor. Ett högre arbetskraftsdeltagande och en högre sysselsättningsgrad bland kvinnor är givetvis önskvärt, särskilt bland utrikes födda.

Resultatet av LO:s förslag riskerar dock att ytterligare pressa samman lönerna på svensk arbetsmarknad, vilka redan idag är de mest sammanpressade bland jämförbara länder. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet och ytterligare svårigheter för regeringen att nå sitt arbetslöshetsmål 2020.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

ARBETSMARKNAD Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.
NYHET Publicerad:

Politisk låsning stoppar sommarjobb i Östersund

ARBETSMARKNAD Turerna kring feriearbetet i Östersund fortsätter fram och tillbaka. Senaste budet från kommunen är att ungdomarnas feriepraktik ska upphandlas, något som de privata vårdbolagen ställer sig starkt kritiska till. ”Jag kan inte under några omständigheter ta emot ungdomarna under de här villkoren”, säger Ruth Berglund, vd på Strukturrutan.
NYHET Publicerad:

LO:s recept för lägre arbetslöshet håller inte

ARBETSMARKNAD LO presenterade idag sin utredning om hur full sysselsättning ska uppnås. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet, skriver Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Arbetslöshet i unga år ger långsiktiga effekter

UNGA "En person som är långvarigt marginaliserad i 20-årsåldern löper 6-7 gånger större risk att vara det forstsatt i livet jämfört med en jämnårig på arbetsmarknaden". Det var forskaren Anna Angelins budskap vid Svenskt Näringslivs tredje seminarium i serien om "Unga och arbetsmarknaden".