Friskoleforskare lyfter den svenska skolan

NYHET Publicerad

KVALITET För att ligga i framkant och inte stagnera drivs Fridaskolornas kvalitetsutveckling via ett eget bolag, Didaktikcentrum. Det ska skapa en positiv oro som genererar utveckling, enligt koncernchefen Malin Johansson. Nu ska även den externa verksamheten stärkas.

Malin Johansson, Fridaskolorna

Att Didaktikcentrum finns i Fridakoncernen bidrar till en skolutveckling med hög kvalitet som aldrig stannar av, konstaterar koncernchef Malin Johansson.

– Vi vill stötta andra i att utveckla lika framgångsrika processer som vi själva har och ser goda effekter av. Vi vill inte bara att Frida ska vara en av de bästa skolorna – vi vill att alla barn i Sverige ska gå i de bästa skolorna, säger Malin Johansson Fridaskolornas koncernchef och vd på Didaktikcentrum.

När Fridaskolan startade strax efter att friskolereformen infördes 1992 var intresset massivt från politiker och andra skolor som ville komma och se hur verksamheten fungerade. För att hantera studiebesöken och ta hand om alla förfrågningar från de som ville utveckla sin egen verksamhet efter samma modell, startades Didaktikcentrum som ett eget bolag.

Idag bedriver Didaktikcentrum forskning och kvalitetsutveckling internt mot Fridaskolorna, och en del av verksamheten stöttar också externa kunder med verksamhets- och kompetensutveckling inom skolområdet. De som arbetar på Didaktikcentrum är skolledare och lärare. Det finns också en forskningsavdelning med en utvecklingsledare som har doktorerat på frågor om motivation, lärprocesser och digitala resurser. Ytterligare en av medarbetarna arbetar nu med sin avhandling.

– Aktuell forskning och beprövad erfarenhet har alltid varit en grund i det vi gör. Systematisk skolutveckling ska vara kärnan i Frida och vi ska hela tiden förändra och utveckla verksamheten genom att vandra mellan teori och praktik.

Fridaskolorna består nu av fem grundskolor, fem förskolor och en gymnasieskola. Och efterhand som verksamheten har växt, har samspelet med omvärlden fått större och större betydelse, enligt Malin Johansson.

– Det är viktigt att hela tiden ta del av nya rön, nätverka med andra, lära med andra och läsa på kring teorier.

Här fyller Didaktikcentrum en viktig roll som en utvecklingsavdelning som kan utmana systemet Frida, så att det inte ”hamnar i förvaltning”, konstaterar hon. 

– Didaktikcentrums främsta roll är att öppna systemet mot omvärlden och vara utvecklingsavdelningen som utmanar och puttar Fridaskolorna lite närmare kaosbranten. De ska hela tiden vara där förändring och utveckling sker.

Även om Didaktikcentrum är en verksamhet som ska vara lite på och utmana Fridaskolorna är den också ett stöd för skolledarna, som slipper driva kvalitets- och kompetensutveckling helt själva.

– De är tacksamma för att det finns andra som håller koll på och kan tipsa om aktuell forskning och litteratur, och på andra sätt stötta det lokala kompetensutvecklingsarbetet. 

Att Didaktikcentrum finns i Fridakoncernen bidrar till en skolutveckling med hög kvalitet som aldrig stannar av, konstaterar Malin Johansson. Grundidén är att dela med sig av goda erfarenheter.

Men samtidigt lär sig också Fridaskolorna av sina externa kunder.

– Just perspektivet att vi öppnar upp systemet är viktigt. Vi tror verkligen på att skolvärlden skulle tjäna på mycket mer öppna system där man delar med sig av sina erfarenheter.

För att ha en fot kvar i praktiken jobbar en stor del av personalen på Didaktikcentrum tre dagar i veckan som lärare. Det stärker deras trovärdig när de är ute och berättar om verksamheten, och dessutom skapar det en känsla av stolthet, berättar Malin Johansson.

Didaktikcentrum satsar nu för att nå ännu fler externa kunder för att kunna bidra ännu mer till att Skolsverige utvecklas.

– Vi ser att det finns otroligt mycket att utveckla och många goda exempel i Skolsverige att lära av. Det ligger allt för mycket fokus på att leta fel idag istället för att hjälpa varandra att se möjligheter.

3000 barn

Didaktikcentrum är ett utbildningsföretag inom Frida Utbildning. Verksamheten bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Basen i kunnandet kommer från totalt 3000 barn och ungdomar i koncernens skolor och förskolor.

Inriktningen är systematisk skolutveckling, allt från större utbildningsprojekt till enstaka fortbildningsdagar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.