Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDEN Närmare en miljard kronor räknar företaget Humana AB med att ha sparat skattebetalarna år 2017 genom att erbjuda bättre och billigare vård och omsorg i förhållande till offentliga alternativ. De stora besparingarna sker inom personlig assistans.

Rasmus Nerman.jpg

Rasmus Nerman, vd för Humana.

Foto: Håkan Flank

Välfärdskoncernen Humana AB har låtit ta fram en rapport som baseras på uppgifter från bland annat SCB och SKL:s rapporter. Dessa siffror har de sedan jämfört med de egna räkenskaperna. Här framkommer att företagets verksamheter i Norden har sparat över 900 miljoner kronor år 2017 i förhållande till om kommuner och landsting skulle ha utfört samma tjänster.

– Vi har sparat nästan en miljard i skattepengar och den absoluta merparten är i Sverige, säger Rasmus Nerman, vd för Humana AB.

Frågan om vad som är mest kostnadseffektivt, privat eller offentlig välfärdsverksamhet, har varit omdebatterad ända sedan det moderna företagandet i välfärden såg dagens ljus för runt 25 år sedan. Debatten har intensifierats sedan införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) och inte minst i samband med startskottet av Ilmar Reepalus välfärdsutredning 2015, där ett vinsttak för välfärdsföretagen utreds.

– Det har funnits väldigt få jämförande studier vad gäller kostnader för välfärden. Det kan ha flera orsaker, men en viktig orsak är att kommuner har en bristande transparens vad gäller faktiska kostnader för de egna verksamheterna. En annan är att det är komplex materia att analysera, säger Rasmus Nerman.  

Han menar att de egentliga kostnaderna för kommunala verksamheter har en förmåga att spridas ut eller gömmas bland andra utgiftsposter. Ett exempel kan vara kostnader för lokalhyra för en välfärdsverksamhet som är lokaliserad i kommunens egna fastigheter, där kommunen själv kan reglera priset. Det kan också handla om hur overheadkostnader fördelas mellan olika enheter.

Komplex uträkning

Rasmus Nerman berättar att Humana ändå har antagit utmaningen att bryta ner siffrorna i olika komponenter och jämföra nyckeltal. Vissa områden är extremt komplexa att jämföra, som till exempel olika insatser enligt socialtjänstlagen. Andra områden är lättare. Ett sådant område är den personliga assistansen. Och enbart där sparar Humana nära hälften av den totala insparade summan –runt fyra hundra miljoner kronor.

– Runt 20 000 personer har i dag personlig assistans. Sedan mitten på 90-talet har assistansberättigade kunnat välja mellan privata och kommunala utförare. Antalet som väljer privata har ökat stadigt och i dag är det hela 70 procent, vilket i sig är ett kvalitetsmått. Alla utförare får exakt samma timersättning. I nuläget är det 295 kronor och 40 öre. Och på de tio miljoner timmar som vi utför per år så räknas varje öre, säger Rasmus Nerman.

Det som gör siffrorna så jämförbara är att SKL har tagit fram en rapport som visar kommunernas kostnader när de själva utför just assistans. Och det är inga muntra siffror som framkommer.

– SKL:s rapport från 2015 visar att kommunerna då gjorde 12 procent i förlust i förhållande till ersättningen. Det innebär att kommunerna har varit tvungen att plocka mellanskillnaden, runt 40 kronor per timme, från andra verksamheter, som till exempel skolan eller annan välfärd, säger Rasmus Nerman.

Privata företag har inte samma ymnighetshorn att ösa pengar ur, menar han. Om ett privat företag går med förlust finns det bara ett sätt att överleva – att effektivisera verksamheten så att man får bästa möjliga kvalitet till minsta möjliga kostnad.

– Kommunernas underskott torde vara betydligt större i dag för assistansverksamheten. En försiktig gissning är runt 16 procent. Framförallt har ersättningsnivån inte höjts i paritet med löneökningarna. Därtill har arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år höjts, som kommunerna i stor utsträckning kompenserats för till skillnad från de privata, säger Rasmus Nerman.

Effektiviseringar

I samband med den tuffa marginalpressen har Humana, liksom alla andra företag i assistansbranschen, varit nödgade att vässa sin verksamhet – göra, effektiviseringar och driva projekt som främjar kvalitet och kundnöjdhet på ett skalbart sätt.

– Vi har fått lov att ha ett väloljat maskineri. För att pressa kostnaderna har vi investerat i digitala verktyg och utbildningsplattformar. Vi har också satsat på organisatoriska förändringar och lagt mycket resurser på värdegrundsarbete och ledarskap. Personalnöjdhet och kompetensen bland arbetsledare och chefer är en faktor där det finns stark korrelation mellan effektivitet och kundnöjdhet, säger Rasmus Nerman.

De effektivitetshöjande åtgärderna är dessutom något som kommunerna har haft som exempel när de själva har effektiviserat sina verksamheter.

– Man kan säga att den indirekta kostnadsbesparingen därmed är ännu större för skattebetalarna. Innovationer och nyskapande kostnadsbesparande åtgärder har kommuner runt om i landet sedan haft som exempel när de själva ska effektivisera, säger Rasmus Nerman.

Effektivisering och resurshushållning inom välfärdssektorn är ett absolut måste om Sverige ska klara de kommande utmaningarna med bland annat en ökande andel äldre anser Rasmus Nerman.

– Det totala kostnadstrycket är redan i dag enormt vad gäller vård, skola och omsorg och ökar i förhållande till BNP för varje år. Andelen äldre fortsätter att öka samtidigt som andelen i arbetsför ålder hamnar på efterkälken. Att vi privata utförare går i bräschen och visar vägen för hur man kan bedriva kvalitativ vård och omsorg på ett effektivt sätt borde mana till eftertanke hos politikerna, säger Rasmus Nerman.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.