Skolans effektivitet under lupp

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Ett långsiktigt kvalitetsarbete med klara mål, elevfokus och resurser som används där de gör mest nytta, är tre faktorer som bidrar till mer effektiva skolkommuner. Det visar en ny rapport.

Viveka Abramsson

Viveka Abramsson, utbildningsnämndens ordförande i Vilhelmina.

Christer Staaf

Christer Staaf, förvaltningschef i Vilhelmina.

Fredrik Lindgren

Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.

Foto: Ernst Henry Photography

Konsultfirman PWC har på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt vad som gör grundskolor framgångsrika. Syftet var att lyfta fram framgångsfaktorer hos kommuner som har en positiv utveckling, är effektiva, som bemästrar socioekonomiska utmaningar och ger höga skolresultat.

Slutsatserna är att dessa kommuner arbetar långsiktigt mot ett tydligt mål i sin skolverksamhet. Resurser används där de gör mest nytta, samtidigt som ansvar och roller är tydliga. Dessutom pågår ett ständigt arbete med att höja kvalitén i arbetet. Flera av kommunerna är även försiktiga med storsatsningar och väljer noga i högen av statsbidrag.

En kommun som lyckats väl är Vilhelmina i södra Lappland. Glest befolkad, 23 mil från Umeå, brottas de med många problem. Men skolverksamheten sticker ut med visionen att vara Lapplands bästa skolkommun. Bland grundskolorna hittar vi bland annat Saxnäs med förskola och klasser upp till årskurs nio och Malgovik med en förskola och klasser upp till årskurs sex. Dessutom har kommunen en gymnasieskola med 400 elever, fördelade på åtta nationella program.

Rapporten från Svenskt Näringsliv visar att Vilhelmina ligger på fjärdeplats i rankningen över kommuner med en positiv utveckling. Rankningen toppas av Nordmaling, Aneby och Kalix.

På ett seminarium berättade Viveka Abramsson, socialdemokrat och utbildningsnämndens ordförande, och Christer Staaf, förvaltningschef, om kommunens skolverksamhet.

– I vårt ständiga förbättringsarbete ingår att ha förankrade mål, ett tydligt ledarskap och att skolpolitiker, tjänstemän och skolledning är överens om färdriktningen. Vi vet vad vi vill, och hur vi använder våra pengar på bästa sätt, sade Viveka Abramsson.

– All vår verksamhet ska gagna eleven, tillade Christer Staaf.

I sin roll som förvaltningschef är han länken mellan politiker och skola.

– När ansvar och roller är fastlagda ökar förståelsen för varandra. Då är det lättare att diskutera. Engagemanget ökar och leder till högre kvalitet, sade han.

Skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för alla i Vilhelmina. Därför prioriteras elevhälsa och stöd åt elever med särskilda behov liksom utbildning av personal.

– Vi har tyvärr oerhört svårt att få tag på behöriga lärare. Det påverkar möjligheten att nå målen. Duktiga och engagerade lärare höjer kvalitén på undervisningen, sade Christer Staaf.

Pedagogiskt ledarskap är en annan central faktor. Eftersom rektorer ansvarar för budget och skolans organisation vill Christer Staaf vill se mer forskning kring denna viktiga roll.

– Numera vet jag hur viktig en rektor är för en skolas utveckling, tillade Viveka Abramsson.

I en del av rapporten från Svenskt Näringsliv studeras även effektiviteten hos Kunskapsskolan, en privat skolkoncern. Verksamheten omfattar drygt 13 000 elever i 29 grundskolor och sju gymnasieskolor.

Kontrasten till Vilhelmina är i många stycken stor, till exempel vad gäller geografiskt läge och tillgång till kompetens, men i synen på en effektiv skola finns likheter.

Under seminariet konstaterade vd Fredrik Lindgren att skolkoncernen genomsyras av tydlighet, öppenhet och långsiktighet.

– Alla ska känna till vår vision, hur verksamheten styrs, vem som fattar beslut och hur mål utvärderas. Alla ska vara med och bidra till ständiga förbättringar, vilket ger stabilitet och trygghet.

Han lyfte också betydelsen av kompetens och skickliga medarbetare för att vara en effektiv och framgångsrik skolkoncern.

– Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner, sade  Fredrik Lindgren.

En kunskapskälla att ösa ur, är att lära av framgångsrika kommuner. Det underströk flera deltagare under seminariet. Tyvärr är det en akilleshäl för många, då något utbyte inte förekommer över huvud taget.

– Det finns potential för förbättringar, för att få ut mer av varje skattekrona, genom att ta lärdom av de bästa, anamma deras arbetssätt, uppmanade Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.

Han underströk att en fungerande välfärd är viktig för näringslivet.

– De som går i skolan idag, är morgondagens medarbetare, sade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.