”Vi gör vården bättre varje dag”

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDEN Privata vårdgivare bidrar med innovation, kvalitet och effektivisering i vården. Men det sätter Reepalus förslag stopp för. ”Förslaget är i princip ett yrkesförbud eftersom det blir omöjligt för privata vårdgivare att finnas över huvud taget”, säger Erland Olsson, vd på företaget Sofrosyne.

Erland Olsson, vd på företaget Sofrosyne.

Erland Olsson, vd på företaget Sofrosyne.

Efter 30 år i den offentliga vården tröttnade Erland Olsson på de ständiga omorganisationerna. För åtta år sedan sade han upp sig från jobbet som medicinskt ansvarig sjuksköterska och startade Sofrosyne, ett vårdserviceföretag med tjänster inom kvalitetsgranskning.

Företaget har idag 13 anställda och Erland Olsson vill fortsätta expansionen men känner sig hotad av Reepaluutredningens förslag om ett vinsttak för välfärdsföretag. För Sofrosyne skulle förslaget innebära ett vinstuttag på högst 70 000 kronor i år, vilket leder till en betydligt större osäkerhet i verksamheten.

– För ett litet företag blir det sårbart att inte få ha lite pengar på banken för att kunna betala ut löner i alla lägen. Det gör också att det inte finns några tillväxtmöjligheter.

Ökade risker

Han skulle tvingas ta in riskkapital eller på annat sätt öka kapitaliseringen för att ha bolaget kvar. Det i sin tur ökar riskerna och minskar medarbetarnas anställningstrygghet. Egentligen tror han inte att tanken är att sätta åt företagare som han, men det blir effekten, konstaterar han.

– 70 000 kronor är lönekostnaden för en tjänst i en månad. Jag behöver ju ha en buffert med likvida medel för tillkommande löner och för att kunna bygga upp bolaget och utveckla det vidare.

Hela marknaden skulle påverkas negativt, påpekar han. Sofrosynes kunder är främst små och medelstora vårdföretag, och många av dem är välskötta bolag som har funnits i 70–80 år och som det aldrig tidigare varit någon diskussion om.

– Förslaget är i princip ett yrkesförbud eftersom det blir omöjligt för privata vårdgivare att finnas över huvud taget. Ska vi då bara stå där och vara tacksamma för en anställning i offentlig sektor?

Om förslaget blir verklighet har han funderat över hur han ska hantera det. Ska han låta bli offentliga upphandlingar och gå in som underleverantör i stället? Eller låta bli att leverera tjänster som innebär att företaget omfattas av vinsttaket? Eller kanske börja sälja korv i stället?

– Vårdfrågor är det jag brinner för men förutsättningarna måste vara rimliga. Jag vill göra rätt för mig och då är det tråkigt att nästan tvingas bli en trixare och fixare som måste tänja på gränser för att kunna fortsätta.

Han är frågande till varför vinster har plötsligt har blivit något farligt för samhället när sjuksköterskor, socionomer och undersköterskor startar företag. 

– Privata tandläkare har ju funnits länge utan att deras vinster har diskuterats och även läkemedelsindustrin tjänar pengar på sjuka människor. Var går gränsen? Får man tjäna pengar på att hyra ut ett vårdboende?

I och med det fria vårdvalet sker ett ständigt erfarenhetsutbyte när vårdgivare jämförs och personal tar med sig kunskap mellan olika typer av arbetsgivare. Privata vårdgivare bidrar med kvalitetsutveckling, nya sätt att jobba, och effektivisering av vården på många sätt, enligt Erland Olsson. Och eftersom offentlig vård tar efter mycket av innovationerna i privata verksamheter leder det till en högre kvalitetsnivå generellt.

-Vi gör vården bättre varje dag genom att hela tiden jobba för att göra saker smartare, bättre och med högre kvalitet. 

Ser du något bättre alternativ till Reepalus förslag?
– Det finns en väldigt enkel lösning. Gör konkurrensneutrala  kvalitetsgranskningar av verksamheterna. Och ribban ska självklart vara den samma för offentliga aktörer som för privata. Ingen kan ursäkta låg kvalitet idag när kunskaperna är så goda om hur vård och omsorg ska granskas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.