Är ett unikt skolsystem negativt?

TV Publicerad

Att inga andra länder har samma skolsystem som Sverige innebär inte att vårt friskolesystem är dåligt, menar Robert Thorburn.