Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.

Frida Demervall
Foto: Pernilla Wahlman/TT

Segersta skola har behöriga lärare och närproducerad mat. Styrelseledamot Frida Demervall och sonen Anders trivs.

Segersta skola är en liten byskola som tidigare drevs av Bollnäs kommun. 2012 beslutade kommunen att lägga ner skolverksamheten då de inte trodde att det skulle finnas underlag för att bedriva skolverksamheten vidare. Men byborna visste bättre.

Hösten 2014 beslutade sig några boende i Segersta att starta upp skolan på nytt – nu med namnet Segersta Nya Skola. I dag har skolan runt 30 barn i förskola och 60 barn upp till årskurs sex.

– Vi har valfriheten att tacka för att vår skola finns kvar. Det betyder mycket för Segerstaborna och gör byn mer attraktiv för barnfamiljer. Det är enormt viktigt för föryngringen som måste ske om en liten ort ska kunna överleva på sikt, säger Frida Demervall, som är styrelseledamot i skolan och som också har egna barn, Anders, sex år och Elvira, tre år, på skolan och förskolan.

Men skolan fyller fler funktioner än så, menar Frida Demervall. Den utgör ett socialt nav där människor kommer samman och träffar varandra. Inte bara barnen utan även föräldrarna och lärarna.

– Vår skola är relativt nystartad och vi har en hög ambition med allt vi gör. Vi har högre lärartäthet än genomsnittsskolan i kommunen, vi har 100 procents lärarbehörighet och ett fantastiskt skolkök med stort inslag av närproducerad mat som lagas från grunden. Vi har levererat där kommunen har misslyckats, säger Frida Demervall.

Dessvärre upplever hon att kommunen inte har insett det goda i detta. Skolan har till och med blivit motarbetad av Bollnäs kommun.

– Vi har behövt ta en del fighter med kommunen. Strax före skolstarten förra året meddelade Bollnäs kommun att det inte längre skulle gå någon skolbuss hit. Vi hade på fötterna juridiskt och beslutade oss för att processa ärendet, säger Frida.

Det dröjde nästan ett år innan processen var över. Ärendet togs till förvaltningsrätten, men kommunen valde till slut att backa i sitt beslut och skolbussen kunde åter komma till skolan.

– Obegripligt att kommunen inte kunde inse värdet i vårt arbete. Processen gav oss många gråa hår och tog mycket tid i anspråk av båda parter. Resurser som kunde ha använts bättre, säger Frida Demervall.

Men det stora hotet för byskolan kommer numera från regeringens håll och dess intentioner att införa ett vinsttak för välfärdsföretag.

– Blir förslaget om vinsttak verklighet kommer inte bara vår skola, utan massvis med andra friskolor att påverkas och risken är då stor att många byskolor på landsbygden kommer att få svårt att driva vidare sina verksamheter. Det kommer att ge negativa effekter för lokal företagsamhet, och möjligheten att attrahera inflyttning.

Men det är i det stora perspektivet som Frida Demervall hyser de allra största farhågorna.

– Risken är enormt stor att vi då kommer att se flertalet skolföretag gå i konkurs. Något som kommer att orsaka kaos i kommunerna och många personliga tragedier för de barn och familjer som berörs.

Hon upplever att allmänheten inte är tillräckligt informerad om den stora fara som förslaget innebär. Hon skulle gärna se att frågan hamnade högre på den politiska agendan då den riskerar att påverka så stora delar av samhället.

– Frågan verkar för svår för allmänheten att greppa. Politikerna borde vara tydligare och mer pedagogiska vad gäller vinstbegreppet. Politiker på vänsterkanten utnyttjar okunskapen och vill att vi i stället upprörs över att ”giriga företagare” gör vinst med skattemedel. 

Varför är möjlighet att göra vinst så viktigt för skolföretag?
– Vi är en liten skola och en eller ett par elevers bortfall kan innebära relativt stora ekonomiska förändringar för oss. Med begränsningar av den rörelsemarginal vi har idag, det vill säga vår möjlighet att bygga en buffert, så kan det innebära att vi måste säga upp personal eller på annat sätt försämra verksamheten. Skulle någon stor oväntad investeringskostnad komma riskerar vi att behöva lägga ner verksamheten om vi inte har några vinstmedel sparade.

Vilka drivkrafter har vänsterpolitikerna med detta?
– Svår fråga, men det är inte bara Vänsterpartiet som driver detta. Att begränsa vinsterna känns djupt förankrat i Socialdemokratin. Men om det handlar om en frustration över skattemedel, en iver att återfå kontroll över samhällsbärande institutioner eller ren populism har jag svårt att svara på, avslutar Frida Demervall.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.