Norrbottningar går från offentlig vård till privat

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Allt fler invånare i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.

Ola Berg, verksamhetschef för vårdcentralen NorraHamn.
Foto: Praktikertjänst/Mostphotos

Ola Berg, verksamhetschef för vårdcentralen NorraHamn.

Under förra året ökade besöken på de fyra privata vårdcentralerna i Norrbotten med drygt tio procent. Många av patienterna kommer från den offentliga primärvården.

– Det finns flera anledningar till att man byter till oss. Först och främst är de patienter som kommer hit väldigt nöjda, vilket sprider sig. Dessutom är det mycket lättare att få tid hos oss, eftersom vi inte har något problem med vakanser. Inom den offentliga primärvården i Luleå har man däremot bara lyckats tillsätta 60 av sina 160 tjänster för allmänläkarspecialister, säger Ola Berg, verksamhetschef på Norrahamn vårdcentral.

Han menar att den avgörande skillnaden handlar om arbetsmiljön och hur man tar hand om sin personal. När allt fungerar blir det både lätt att rekrytera och behålla personal, samtidigt som det goda arbetsklimatet avspeglas i mötet med patienterna.

– Jag tror på delaktigheten, snabba beslutsvägar och att läkarna får vara med och styra och leda vårdcentralen. Varje dag när jag går till jobbet gör jag det med ett leende på läpparna och det beror på att vi har världens finaste personal som verkligen brinner för sitt jobb, säger Ola Berg.

Sedan starten för fyra år sedan har vårdcentralen gått från noll till 9 000 patienter. En rolig utveckling, som samtidigt har en baksida. Eftersom det fria vårdvalet innebär att man inte kan tacka nej till patienter som vill lista sig, finns risk för att tillväxten sker snabbare än man klarar av. Bland annat innebär det att lokalerna snart behöver utökas och att kötiderna för nya patienter ökar.

– Jag tycker att vi borde ha bättre möjlighet att säga stopp. Förutom att patienter måste vänta blir det dyrt i ett samhällsperspektiv. Vi möter många patienter som fått jättedyra mediciner utskrivna tidigare av hyrdoktorer, trots att det finns lika bra alternativ som är mycket billigare. Så medan patienterna väntar på att få komma till oss hinner många skattekronor ticka iväg helt i onödan, påpekar Ola Berg.

För många företagare som inriktar sig på tjänster inom det offentliga har välfärdsutredningen och de senaste årens diskussioner kring vinsttak inneburit ett visst orosmoment. Ola Berg ser dock mest utredningen som ett politiskt utspel.

– Vem skulle ta hand om de växande problemen inom vård och skola om de privata företagen skulle tvingas slå igen? I Stockholm och söderut är hälften av alla vårdcentraler privatägda. Dessutom är vi på den privata sidan otroligt mycket mer effektiva med skattemedlen än den offentliga sidan – och håller samtidigt högre kvalitet. Om man tittar på den nationella patientenkäten är 72 av de 100 bästa vårdcentralerna privatägda, säger Ola Berg.

En av de patienter som listat sig på Norrahamns vårdcentral är Claes Johansson.

– Jag är jättenöjd med Norrahamn. De bryr sig lite mer än inom den vanliga landstingsvården. Jag tycker verkligen att vi ska vara rädda om de här privata alternativen. Det är bara att konstatera att den offentliga vården inte skulle ha tid om de slår igen. Dessutom sätter konkurrensen fart på de andra och gör att de måsta skärpa sig, säger Claes Johansson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.