Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.

Sabina Joyau på Vårdföretagarna

– Det vi ser är både en skärpning och en utökning av den lag som trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan då 320 äldreboenden och stödboenden behövde ansöka om tillstånd, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

Nyligen rapporterade Svenskt Näringsliv om att privata vårdbolag som LSS-företaget Olivia Omsorg måste betala tusentals kronor för att ansöka om nya tillståndspliktsregler för att bedriva sin verksamhet nästa år. Men det är bara ett symptom på ett större problem, berättar Sabina Joyau, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna som har drivit frågan.

– Det vi ser är både en skärpning och en utökning av den lag som trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan då 320 äldreboenden och stödboenden behövde ansöka om tillstånd, säger hon.

Den stora skillnaden nu är att reglerna både kommer att omfatta fler bolag och innehålla skarpare krav, förklarar Joyau.

– Från årsskiftet kommer tillståndsplikten att innefatta också hemtjänsten och annan LSS-verksamhet. Bara inom hemtjänsten kommer uppskattningsvis 1 250 företag behöva ställa sig i kö för att gå igenom samma process hos Ivo, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt kommer granskningarna att bli tuffare. Exakt hur Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att granska företagen är de inte tillräckligt tydliga med. Det gör det ovisst om alla företag kommer få fortsätta bedriva sin verksamhet eller inte. Dessutom behöver inte kommuner gå igenom samma granskning vilket kommer att snedvrida villkoren.

Skulle ett företag nekas tillstånd ligger det i kommunens händer att ta över bolaget, enligt regeringens proposition ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden:

”Kommunerna bör redan i dag ha en viss beredskap att hantera nedläggningar av verksamheter i enskild regi.”

– Hur ska det fungera? En kommun kan inte bara ta över en verksamhet med till exempel 60–70 boende från en dag till en annan. Och hur mycket mer kommer det att kosta kommunen?, säger Joyau.

Ett annat orosmoment är handläggningstiden, menar hon. Om det tidigare dröjde sex till tio månader innan IVO kunde fatta beslut för äldrevårdsföretagen, kommer det nu ta ännu längre tid att handlägga det nya inflödet av ansökningar. Dessa flaskhalsar kommer bromsa ner hela den privata välfärden, enligt Joyau.

– Eftersom man inte kan starta en ny verksamhet förrän IVO har gett grönt ljus, trots att man har klarat kommunens krav i upphandlingen, är det risk för att det blir totalstopp för nyföretagandet i hemtjänsten. Hur går det ihop med att värna om mångfald och småföretagande?, säger hon.

Hon anser också att det är ologiskt att Ivo nu ska ta betalt för varje ansökan om tillstånd och för minsta förändring i verksamheten.

– Om det här ska vara någon form av serviceavgift måste man i gengäld kunna kräva en korrekt och snabb handläggning. Vad annars betalar man för om det ska ta så lång tid att vänta på besked? I det stora hela kommer det att bli tufft för företagen att ta sig igenom myndighetens nålsöga.

Mattias Ahlstedt, jurist på IVO, har hörsammat kritiken.

– Vad gäller avgiften så är den baserad på kostnaden för att handlägga ärenden, säger han.

Samtidigt hävdar han att myndigheten har dragit lärdomar av handläggningsproblem från tiden när kraven endast berörde den privata äldreomsorgen.

– Med anledning av att kraven utökas och gäller hemtjänst och tre former av LSS-verksamheter har vi fått ökat anslag från staten att göra en massiv rekrytering för att hantera en större handläggningsprocess.

Kommer ni då att ha tillräcklig beredskap för att hantera en större mängd ärenden?

– Ja, det är vår bedömning.

Hur ser ni på bolagens oro att reglerna försvårar konkurrensen med kommunala bolag?

– Kommuner har ett legalt ansvar att behålla kvaliteten i den här typen av verksamheter. Det uppdraget har tilldelats kommunernas företrädare via allmänna val. Så är inte fallet med privata bolag. Det är en politisk fråga.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.