Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.

Rasmus Nerman.jpg

Rasmus Nerman, vd för Humana.

Foto: Håkan Flank
Fredrik Gren

Fredrik Gren, vd för Ambea.

capio_gunnar_nemeth.tif.jpg

Gunnar_Nemeth, styrelseledamot i vårdföretaget Capio. 

Nima Sanandaji

Nima Sanandaji, samhällsanalytiker.

Foto: George Scintilla
Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Mer pengar till välfärden är inte lösningen. Det man måste komma tillrätta med är effektiviteten för att minska läckaget av skattepengar, sade Anders Morin, som var värd för ett seminarium med anledning av en ny rapport som han har skrivit tillsammans med samhällsanalytikern Nima Sanandaji.

I rapporten framkommer att sambandet mellan ökade resurser och ökad kvalitet är i princip obefintligt i offentligt drivna välfärdsverksamheter. I en särskild analys jämförs offentligt driven vård, skola och omsorg i landets kommuner och landsting. De med högst kvalitet är inte nödvändigtvis de som har mest resurser. Fem av de kommuner som sticker ut som de bästa, visar sig ha lägst kostnader för sina skolverksamheter.

Om alla kommuner arbetade lika effektivt som snittet av de femton bästa så skulle detta frigöra resurser motsvarande 41 miljarder enligt analysen. En liknande jämförelse av landstingens vårdverksamhet visar att det finns en effektiviseringspotential på 18 miljarder där.

– Många offentligt drivna verksamheter lider av en bristande resurshushållning som delvis beror på att kommuner och landsting som en yttersta möjlighet kan höja skatten. En annan orsak är en överdriven detaljstyrning. För att komma till rätta med detta borde man rikta blickarna både mot välfärdsföretagen, som har tydliga drivkrafter att hela tiden både höja kvaliteteten och förbättra kostnadseffektiviteten,  och mot de kommuner som jobbar effektivt, sade Anders Morin.

Med anledning av detta bjöd Svenskt Näringsliv in tre företag inom välfärdssektorn som fick möjlighet att berätta hur de arbetar för att öka effektiviteten i sina verksamheter – något som är en överlevnadsfråga för att klara konkurrensen för de verksamheter som inte kan lösa problemet genom att öka skatteuttaget.

– Kvalitetsbristkostnaderna i svensk sjukvård är gigantiska. De beror bland annat på organisatoriska experiment som saknar verklighetsförankring. Människor vet inte vem som är deras chef, eller ens var de jobbar någonstans, berättade Gunnar Nemeth, professor och styrelseledamot i vårdföretaget Capio. 

Den otydliga hanteringen av organisationsfrågor leder till stor förvirring och man kan inte göra ett effektivt arbete, menar han. Extremt dålig samordning är en annan faktor, vilket gör att ansvarsutkrävande blir svårt.

– I Capio har vi en tydlig organisation och vi aktar oss noga innan vi experimenterar med den. Det något som även de offentliga aktörerna borde tänka på, säger Gunnar Nemeth.

Fredrik Gren, vd för omsorgsföretaget Ambea, menade att alla krafter behövs för att öka effektivitet och kvalitet inom välfärdssektorn och de olika krafterna behöver samverka. Det gäller regering, myndigheter, fackliga organisationer, företag och ideella aktörer. Han menar att framförallt de privata aktörerna har mycket att bidra med till de offentliga.

– För en privat aktör är jakten på bättre kvalitet till lägre kostnader vår livsluft. I varje enhet är de här frågorna aktuella varje dag. Hittar vi ett bra arbetssätt någonstans så tar vi den iden och ser till att den sprids i hela organisationen, berättade Fredrik Gren.

Han menar att alla de effektivitetsförbättringar de gör kommer samhället till del direkt – via anbudsförfarandet.

– Effektivitetsförbättringarna gör att vi kan hålla nere priserna för att vinna upphandlingarna. Konkurrensen kräver detta. Det blir därmed billigare för samhället, sade Fredrik Gren.

På sikt lär sig kommunerna dessutom av de förbättringar som de privata företagen har skapat.

– Det händer att chefer från de privata vårdföretagen byter jobb och börjar i kommunal sektor, där de ta med sig alla effektivitetsidéer till sina nya arbetsplatser, säger Fredrik Gren.

Teknikutveckling är något som Ambea AB har satsat hårt på och framför allt har de utvecklat ett system med artificiell intelligens som stöttar verksamhetschefer dygnet runt vilket väsentligt har förbättrat verksamheten.

En tredje inbjuden företagare var Rasmus Nerman, vd för företaget Humana som arbetar med bland annat personlig assistans, äldreomsorg och familjeomsorg.

– Vår framgång bygger på att sprida best practice och göra det så snabbt det går inom alla verksamhetsområden. Vi driver 600 verksamheter i de nordiska länderna. Vi har raffinerade benchmarkingsystem där vi jobbar mycket med medarbetarskapet, säger Rasmus Nerman.

Han menar att det är viktigare att arbeta med resurserna som tilldelas snarare än att tillföra mer resurser till dysfunktionella system. Att arbeta med personalen är den viktigaste frågan i detta avseende. Ett exempel på detta är att Humana har cirka 2 procent långtidssjukskrivningar i snitt medan snittet i motsvarande offentliga verksamheter ligger på mellan 10,5 – 13,6 procent.

Han hänvisade slutligen till en utredning som visar att bara Humana AB har bidragit med besparingar med närmare en miljard kronor i Norden. 

– Vi skapade vår besparing genom effektivare drift av vår vård helt enkelt, samtidigt som de tillgängliga kvalitetsundersökningarna ger oss oerhört höga betyg, sade Rasmus Nerman avslutningsvis.

Läs mer:

Webb-tv
Anders Lönnberg
Annika Wallenskog
Rasmus Nerman
Gunnar Nemeth
Fredrik Gren
Anders Morin

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.