Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder.

De tidsbegränsade anställningarna fyller en viktig funktion på svensk arbetsmarknad. De är språngbrädan in till jobb för arbetslösa och leder i hög utsträckning till fasta jobb. Ny statistik visar antal och andel tidsbegränsat anställda och hur flödena från arbetslöshet till jobb ser ut på svensk arbetsmarknad.

Tidsbegränsade anställningar är den vanligaste vägen in på arbetsmarknaden. Och det är den vanligaste vägen till att få ett fast jobb. Steget till en tillsvidareanställning är betydligt kortare från en visstidsanställning än från arbetslöshet.

Sedan den allmänna visstidsanställningen infördes har 1,3 miljoner arbetslösa fått en chans på arbetsmarknaden. Dessutom har drygt 1 miljon fasta anställningar tillkommit via allmän visstidsanställning. Det är en dörröppnare in på arbetsmarknaden. Tar man bort den möjligheten skulle det slå igen dörren för många till jobb.

Trösklarna till svensk arbetsmarknad är redan i dag höga. Trots det vill Socialdemokraterna återigen ta bort den möjligheten och försvåra för företag att anställa. Det riskerar särskilt att drabba unga och utrikes födda.

63 procent av företagen bedömer att det skulle leda till färre jobb i Sverige om möjligheten till allmän visstid försvann, enligt en undersökning bland 1 500 slumpmässigt utvalda företag från Svenskt Näringslivs företagarpanel. Företagen svarar vidare att konsekvensen framförallt skulle vara bland annat färre anställda, tyngre arbetsbörda för medarbetarna och sämre service till kunderna.

Det är även värt att notera att den stora majoriteten på svensk arbetsmarknad, cirka 85 procent, har tillsvidareanställningar. Det är en begränsad och inte ökande andel som är visstidsanställda.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder. 
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Visstid klarar svängningar i efterfrågan

ARBETSMARKNAD "Svängningarna i efterfrågan är väldigt stora och kommer ofta med kort varsel. Vi behöver vara flexibla. Då är allmän visstidsanställning en nödvändighet", säger Jonas Kanebo.
NYHET Publicerad:

Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning nödvändigt på skola

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.
NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.