En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson - 06_

Peter Jeppsson reagerar på att det nu blir en tydlig politisk inblandning i den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har till uppgift att ansvara för arbetsmarknaden.

Begreppet ”allmän visstidsanställning” har funnits på arbetsmarknaden sedan 2007, då införd av alliansregeringen. Under alla år har den dragit på sig kritik från fackligt håll som menar att den skapar osäkerhet på arbetsmarknaden. Allmän visstid kan gälla under maximalt två år och ger arbetsgivare möjlighet att tackla till exempel ett ökat personalbehov vid högkonjunktur, olika säsongsvariationer och liknande. Men framför allt har den visat sig vara en tydlig dörröppnare in på arbetsmarknaden.

– Siffrorna visar att närmare 80 000 personer går från visstid till fast anställning. Varje kvartal. Under de tio år som systemet funnits har en miljon avancerat från tidsbegränsad till fast anställning.

Det säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv som utrett hur allmän visstidsanställning fungerar på arbetsmarknaden.

Men nu vill socialdemokraterna avskaffa systemet och gör allmän visstidsanställning till en valfråga. Det gjorde statsminister Stefan Löfvén och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson klart när de presenterade ett handlingsprogram för arbetsmarknaden som de menar ska ge fler och tryggare anställningar.

Men enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel är det en åtgärd som får direkt motsatt effekt: 63 procent av de tillfrågade företagen säger att det kommer att leda till färre anställningar om möjligheten till allmän visstid försvinner. Det kommer i första hand drabba de som redan idag står långt från arbetsmarknaden, bland andra unga och nyanlända som nu får ännu mindre möjligheter att göra ett inträde på arbetsmarknaden. Det berör också enbart cirka 15 procent av arbetstagarna, de övriga 85 procenten på arbetsmarknaden har redan tillsvidareanställningar som bland annat tillkommit efter en visstidsanställning.

Socialdemokraterna stänger dock inte helt dörren för vissa former av visstidsanställningar men det ska finnas tydliga skäl till varför en sån är aktuell. Hur den bedömningen ska gå till och vem som ska utföra den är dock oklart.

– Förslagen i handlingsplanen tar inte sikte på företagens utveckling och konkurrenskraft. I en tid med en ny situation på arbetsmarknaden behövs ett flexibelt tänkande med sikte på framtiden. Istället vill man nu införa regelsystem som tar två steg bakåt, säger Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Han reagerar även på att det nu blir en tydlig politisk inblandning i den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har till uppgift att ansvara för arbetsmarknaden.

– Vad gäller den så kallade hyvlingen av arbetstider, så har parterna redan kommit överens om hur den ska hanteras, säger Peter Jeppsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder. 
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Visstid klarar svängningar i efterfrågan

ARBETSMARKNAD "Svängningarna i efterfrågan är väldigt stora och kommer ofta med kort varsel. Vi behöver vara flexibla. Då är allmän visstidsanställning en nödvändighet", säger Jonas Kanebo.
NYHET Publicerad:

Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning nödvändigt på skola

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.
NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.