En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson - 06_

Peter Jeppsson reagerar på att det nu blir en tydlig politisk inblandning i den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har till uppgift att ansvara för arbetsmarknaden.

Begreppet ”allmän visstidsanställning” har funnits på arbetsmarknaden sedan 2007, då införd av alliansregeringen. Under alla år har den dragit på sig kritik från fackligt håll som menar att den skapar osäkerhet på arbetsmarknaden. Allmän visstid kan gälla under maximalt två år och ger arbetsgivare möjlighet att tackla till exempel ett ökat personalbehov vid högkonjunktur, olika säsongsvariationer och liknande. Men framför allt har den visat sig vara en tydlig dörröppnare in på arbetsmarknaden.

– Siffrorna visar att närmare 80 000 personer går från visstid till fast anställning. Varje kvartal. Under de tio år som systemet funnits har en miljon avancerat från tidsbegränsad till fast anställning.

Det säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv som utrett hur allmän visstidsanställning fungerar på arbetsmarknaden.

Men nu vill socialdemokraterna avskaffa systemet och gör allmän visstidsanställning till en valfråga. Det gjorde statsminister Stefan Löfvén och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson klart när de presenterade ett handlingsprogram för arbetsmarknaden som de menar ska ge fler och tryggare anställningar.

Men enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel är det en åtgärd som får direkt motsatt effekt: 63 procent av de tillfrågade företagen säger att det kommer att leda till färre anställningar om möjligheten till allmän visstid försvinner. Det kommer i första hand drabba de som redan idag står långt från arbetsmarknaden, bland andra unga och nyanlända som nu får ännu mindre möjligheter att göra ett inträde på arbetsmarknaden. Det berör också enbart cirka 15 procent av arbetstagarna, de övriga 85 procenten på arbetsmarknaden har redan tillsvidareanställningar som bland annat tillkommit efter en visstidsanställning.

Socialdemokraterna stänger dock inte helt dörren för vissa former av visstidsanställningar men det ska finnas tydliga skäl till varför en sån är aktuell. Hur den bedömningen ska gå till och vem som ska utföra den är dock oklart.

– Förslagen i handlingsplanen tar inte sikte på företagens utveckling och konkurrenskraft. I en tid med en ny situation på arbetsmarknaden behövs ett flexibelt tänkande med sikte på framtiden. Istället vill man nu införa regelsystem som tar två steg bakåt, säger Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Han reagerar även på att det nu blir en tydlig politisk inblandning i den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har till uppgift att ansvara för arbetsmarknaden.

– Vad gäller den så kallade hyvlingen av arbetstider, så har parterna redan kommit överens om hur den ska hanteras, säger Peter Jeppsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder. 
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Visstid klarar svängningar i efterfrågan

ARBETSMARKNAD "Svängningarna i efterfrågan är väldigt stora och kommer ofta med kort varsel. Vi behöver vara flexibla. Då är allmän visstidsanställning en nödvändighet", säger Jonas Kanebo.
NYHET Publicerad:

Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning nödvändigt på skola

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.
NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning viktig väg till första jobbet

ALMEDALSVECKAN Efterfrågan på medarbetare varierar och påverkar företags verksamhet. För att kunna hantera olika situationer måste företag kunna vara flexibla. ”Just nu har vi högsäsong och på vår restaurang Gondolen har vi varje dag ungefär 500 lunchtallrikar, men i januari är det närmare 120. Därför måste vi ha visstidsanställningar”, sa Anna Lallerstedt, vd på Eriks restauranger.
NYHET Publicerad:

"Visstid är ett gummiband som parerar förändringarna"

ARBETSMARKNAD "Stor flexibilitet är direkt avgörande för hotell- och restaurangbranschen. Här ingår att vi behöver visstidsanställda som ett gummiband för att parera de otroligt snabba förändringarna", säger Anders Nilsson, vd och ägare till Ystad Saltsjöbad.
NYHET Publicerad:

Kungsberget ger ungdomar meriter för framtiden

ARBETSMARKNAD Av de 178 på lönelistan hos Kungsbergets Fritidsanläggningar i Järbo var bara sju tillsvidareanställda på heltid under förra året. Resten säsongs- eller timanställdes. Det är en ganska självklar fördelning på en skidort.
NYHET Publicerad:

"Bra att parterna får hantera visstidsanställningar"

VISSTID Regeringen presenterade igår ett förslag till ändringar av regelverket kring visstidsanställningar. Svenskt Näringsliv har inte sett något behov av att acceptera EU-kommissionens krav på förändringar av reglerna avseende visstid. "I ett läge när regeringen bestämt sig för att acceptera EU-kommissionens krav är det bra att regeringens förslag ger utrymme för arbetsmarknadens parter att hantera frågan" , säger Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställningar öppnar för fasta jobb

ARBETSMARKNAD Många företag är beroende av visstidsanställda medarbetare när det är högtryck i verksamheten, visar en ny rapport. ”Att värna företagens möjligheter att anställa på visstid ger också chans för fler arbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Vinklat om visstid

KOMMENTAR Att visstidsanställningar faktiskt är vägen in på arbetsmarknaden för många arbetslösa, och i hög utsträckning leder till fast jobb nämns sällan i medierna. Inte heller att många företag är helt beroende av att kunna anställa medarbetare på visstid.
NYHET Publicerad:

Visstidsjobb vägen till fast anställning

ARBETSMARKNAD Kortvariga jobb är en språngbräda till fast anställning. För företag är det en fördel att kunna öka bemanningen vid en efterfrågetopp, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift för unga ett orosmoln

HOTAR JOBBEN Förslaget om höjd arbetsgivaravgift för unga skapar oro i företagarleden. Det skulle enligt Katarina Andersson kosta hennes företag 100 000 kronor och äventyra 2-3 jobb.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen beroende av visstid

ARBETSMARKNAD Inom restaurangbranschen syns tydliga skillnader på lönsamma och mindre lönsamma månader. Visstidsanställningar är ofta en förutsättning för att företagen ska klara upp- och nedgångarna. "Flexibilitet när det gäller anställningsformer gör att ungdomar kan få in en fot på arbetsmarknaden", säger krögaren Ingemar Eberstål.
NYHET Publicerad:

Fler i Lysekil får jobb tack vare visstid

ARBETSMARKNAD "Utan möjlighet att visstidsanställa hade vi inte vågat ta in så många som vi gör nu. Både företaget och medarbetaren får en chans att känna varandra på pulsen och ta reda på om vi trivs tillsammans", säger Mats Andersson, vd på H-Fönstret i Lysekil.
NYHET Publicerad:

Visstid ofta inkörsport till tillsvidareanställning

ARBETSMARKNAD "En visstidsanställning är ofta en inkörsport till en tillsvidareanställning. Hos oss är visstidarna få, men det är en anställningsform som vi alltid kommer att behöva", säger Evelina Karlsson, personalchef på Achima Care med huvudkontor i Karlskrona.