Hög tid att modernisera bokföringsreglerna

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Företagens digitala ekonomiarbete hämmas av ett föråldrat regelverk. Det är hög tid att anpassa bokföringslagens regler till befintliga tekniska möjligheter och utvecklingen i näringslivet. Svenskt Näringsliv har i en hemställan uppmanat regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förenklat regelverk som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och företagens behov. Det skriver Sofia Bildstein-Hagberg, redovisnings- och revisionsexpert.

Sofia Bildstein-Hagberg

Sofia Bildstein-Hagberg, redovisnings- och revisions expert.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Ett nykommet ställningstagande från Skatteverket har på nytt aktualiserat behovet av att se över de krav som ställs på företagens bokföring. Av ställningstagandet framgår bland annat att pappersverifikationer som till exempel taxikvitton och hotellräkningar som tagits emot av anställda i tjänsten ska behandlas som all annan räkenskapsinformation och arkiveras i sju år. Den som vill göra en elektronisk kopia och slänga originalpappret kan göra det först efter fyra år. Fast då är det nog säkrast att ha gjort själva kopian långt tidigare eftersom vanliga kvitton som alla vet knappast är läsbara efter något år.

Sedan bokföringslagens tillkomst har teknikutvecklingen rasat ifrån regelverket i ett snabbt tempo. Moderna redovisningsprogram och tjänster är både kostnadseffektiva och enkla. Nya ekonomisystem är i allt större utsträckning självlärande och många leverantörer inriktar sig särskilt på mindre företag som har behov av en helhetslösning för administrationen. Genom digitala tjänster kan småföretagare sköta en stor del av ekonomiarbetet genom enkla knapptryck på mobiltelefonen. Den positiva utvecklingen hämmas dock av ett föråldrat regelverk. Lagstiftaren har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på behovet av anpassning av reglerna men än så länge har inget hänt. Det är förvånansvärt med tanke på att Sverige är ett land med en i andra avseenden hög digital mognad.

Det är svårt att hitta något hållbart motiv för att inte godta att räkenskapsinformation som tagits emot på papper direkt ska kunna överföras till elektronisk form för arkivering. I synnerhet vad gäller hantering av utlägg och reseräkningar finns det stora potentiella effektivitetsvinster med en sådan möjlighet. Med ett slopat krav på arkivering i pappersform skulle exempelvis personal som gör utlägg i tjänsten kunna registrera fotokopior på kvitton direkt i reseräkningssystemet utan att hantera papper. Detta är tillåtet i många andra länder, bland annat Norge och Finland. En sådan möjlighet skulle även underlätta administrationen för större företag. Bara det lokalutrymme som krävs för att förvara det stora antalet dokument som det konkret är fråga om kan vara mycket stort. Samtidigt förekommer det i princip aldrig att materialet efterfrågas för kontroller från myndigheternas sida. Skatteverkets revisioner baseras exempelvis i princip uteslutande på den elektroniska kopian av informationen – även under den tid som kravet på arkivering i pappersform löper. Den pappersbaserade dokumentationen fyller inte heller någon funktion för företagen själva eller deras revisorer, utan materialet står i regel helt orört under den period det förvaras.

Teknikutvecklingen har också sprungit ifrån bokföringsreglerna när det gäller kravet på att bokföringsmaterial ska arkiveras på svensk mark. Elektroniskt material kan visserligen lagras utomlands, men bara om företaget anger den exakta adress där servern är placerad till svenska myndigheter. Detta är dock i regel svårt att förena med systemleverantörernas säkerhetsföreskrifter. Många leverantörer har löst detta genom en komplicerad rutin med daglig kopiering av allt elektroniskt räkenskapsmaterial som lagras utomlands till svenska servrar. Detta innebär merkostnader som i synnerhet drabbar mindre företag med begränsade resurser. För pappersdokument är dessutom kravet på arkivering i Sverige absolut. Företag vars ekonomihantering sköts från servicecenter utanför Sverige måste därför frakta dokumentationen långa sträckor för slutlig arkivering, ofta med lastbil. Kravet får således inte bara konsekvenser för företagens kostnadsmassa och administrativa börda, utan även för miljön.

Det är hög tid att anpassa bokföringslagens regler till befintliga tekniska möjligheter och utvecklingen i näringslivet. Möjligheterna till effektivisering och kostnadsbesparingar för företagen är uppenbara. Den administrativa bördan skulle kunna lättas väsentligt bara med hjälp av relativt sett små justeringar i regelverket. Svenskt Näringsliv har därför i dagarna i en hemställan uppmanat regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förenklat regelverk som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och företagens behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.