NYHET27 april 2018

Nya förslag om datadelning för att stärka innovation och AI

EU-kommissionen har presenterat sitt tredje åtgärdspaket inom den digitala ekonomin gällande datadelning. Tanken är att datadelningen ska främjas både från offentlig och privata sektor. Det digitaliserade samhället behöver mycket data. Det privata näringslivet är inte skattefinansierat och investeringar och företagshemligheter måste skyddas. Innovation och produktutveckling bygger ofta på företagens egen data. Nu föreslår kommissionen principer för delning av maskindata genererat från Internet of Things. Kommissionen har även i detta paket tydliga ambitioner att styra och reglera marknaden.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det gamla PSI (Public Sector Information) direktivet har omarbetats med flera tillagda nyheter. En nyhet är rätten till återanvändning av data (the right to re-use). Alla data som är offentligt tillgänglig i en medlemsstat ska delas och kunna återanvändas. Den ska vara lättillgänglig till ett pris som högst motsvarar marginalkostnaden för själva delningen. Tanken är att myndighetsdata i större omfattning behöver användas kommersiellt för att stärka innovation och förbättra samhällsutvecklingen i Europa. Delningen av stora mängder högkvalitativa offentliga data är en viktig förutsättning för att utveckla artificiell intelligens och annan ny teknologi.

En annan nyhet är att skattefinansierad publicerad forskningsdata regleras vad gäller handhavandet av licenser. Dessutom ska medlemsstaterna anta nationell lagstiftning för att göra forskningsdata tillgänglig.

Ytterligare en nyhet är att offentligt ägda bolag som levererar samhällsservice får vissa krav på sig då de väljer att dela sin data, framförallt för att säkra transparens och sund konkurrens.

Förutom PSI-lagen föreslår EU-kommissionen en ny rekommendation om tillgängliggörande av vetenskapliga data. Den innehåller bland annat förslag om text- och datamining, tekniska standards för att möjliggöra återanvändning av data samt belöningssystem för forskare som delar data.

I en vägledning för delning av data inom den privata sektorn finns förslag för att underlätta och stimulera kommersiell delning B2B. Specifikt finns förslag om principer för delning av maskindata. Motivet sägs vara att det saknas regler för den allt mer omfattande och för dataekonomin så viktiga maskindata som produceras av IoT-produkter. I kommunikationen som följde med presentationen av dataekonomipaketet utvecklar Kommissionen vad man menar med en rättvis och konkurrenskraftig marknad för IoT-data och för produkter och tjänster som är beroende av den data.

För många företag är det viktigt att kunna få tillgång till och återanvända offentliga data. Regelverket är lite snårigt. Myndigheterna är inte alltid så insatta och de är dessutom osäkra på om de kan dela data på ett korrekt sätt, inte minst till följd av dataskyddsreglerna. Att skattefinansierad forskning ska göras tillgänglig är i princip välkommet, men flera av våra mest forskningsberoende företag har samarbeten med universitet för att kunna ligga i framkant med nya lösningar och produkter. Om medfinansierad FoU-data skulle bli öppen data skulle det få direkta konsekvensers. Samarbeten skulle minska och det skulle få en konkurrenshämmande effekt.

Att dela kommersiella data är inget nytt, men investeringar och konkurrens påverkar under vilka förutsättningar det kan ske. Det regleras i avtal och affärsöverenskommelser. Nu vill kommissionen säkerställa hur avtalen ser ut genom införande av delningsprinciper och i nästa steg förslag om uppförandekoder.

DataskyddArtificiell intelligensArtificiell IntelligensIT-politikDigitaliseringEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist