Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 augusti 2020

Trygg elförsörjning en nyckel till klimatomställningen

Det finns en bred enighet om att vi behöver ställa om till ett fossilfritt samhälle. I den omställningen är väl fungerande elförsörjning en nyckelfaktor. Utan elanvändarnas vetskap om att de kan få tillgång till rätt mängd fossilfri el, på rätt plats, vid rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris kommer omställningen från de fossila bränslena inte lyckas, skriver Lina Håkansdotter.

Försörjningstryggheten i elsystemet är alltså helt central för att vi ska kunna nå klimatmålen och ett ökat välstånd. Det är därför oroande att politiken idag inte tar frågan om försörjningstrygghet på allvar. Inte minst i ett läge då Sverige blir mer och mer påverkade av vår omvärld.

I en rapport som ELS Analysis skrivit på uppdrag av Svenskt Näringsliv blir detta uppenbart. Det svenska elsystemet står inför en rad problem som måste hanteras skyndsamt.

Idag har vi en elmarknad som inte driver mot stärkt försörjningstrygghet. På grund av otillräckliga prissignaler har det blivit otakt i utbyggnaden av elproduktion, systemtjänster och elnät vilka alla behövs för att elsystemet ska kunna leverera som tänkt.

Rapporten pekar också på bristerna i policyutvecklingen kring elförsörjningsområdet. Politikens fokus ligger i stor utsträckning på hur vi som samhälle ska klara klimatomställningen. Då en stabil elförsörjning är en direkt förutsättning för att detta ska vara möjligt är ett ökat fokus på försörjningstrygghet helt nödvändigt. Avvägningar som uppstår rör bland annat frågan om i hur hög utsträckning Sverige bör förlita sig på att produktion i andra länder kan kompensera då vi har underskott i vår egen produktion? En annan fråga är om vi bör godta import av el utan att ta hänsyn till hur den produceras när vi samtidigt ställer höga klimatkrav på den inhemska elproduktionen?

Till detta kommer rent säkerhetspolitiska överväganden som också måste göras i sammanhanget. Vill vi göra oss direkt eller indirekt beroende av elproduktion i länder med tveksamma demokratiska värderingar och hur hög tilltro kan vi ha till våra grannländers förmåga att försörja oss med el i en krissituation?

Det här är några av de frågor som politiken måste agera beslutsamt i för att vi ska få en elförsörjningspolitik på plats som möjliggör fortsatt välstånd och den nödvändiga klimatomställningen.

Kraftsamling Elförsörjning kommer under hösten presentera förslag till policyåtgärder som vi bedömer är avgörande och nödvändiga för att säkra vår försörjningstrygghet både i det korta och långa perspektivet.

Elförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist