Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Rapporter och remissvar

Sök bland Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

TRÄFFAR: 1 - 10 av 1660
REMISSVAR — 9 april 2021

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensamangelägenhet (SOU 2020:46)

REMISSVAR — 9 april 2021

The Confederation of Swedish Enterprise’s comments on the EU Commission’s “Substantiating Green Claims” initiative

SKRIVELSE — 9 april 2021

The Confederation of Swedish Enterprise’s preliminary views, revised draft DA Climate taxonomy

SKRIVELSE — 9 april 2021

Preliminära synpunkter kring reviderat utkast till delegerad akt inom EU:s taxonomi - 210409

REMISSVAR — 9 april 2021

Remittering av SOU 2020:81 Betänkandet av Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

REMISSVAR — 8 april 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

REMISSVAR — 7 april 2021

Comments from the Confederation of Swedish Enterprise on State Aid for Important Projects of Common European Interest, IPCEI.

REMISSVAR — 7 april 2021

Svenskt Näringslivs synpunkter om statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, IPCEI.

REMISSVAR — 31 mars 2021

Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att vissa skattepliktiga varor och produkter förstörs

REMISSVAR — 31 mars 2021

Remiss av Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter om säkerhet i vissa fall samt konsekvensutredning

Typ av material
Årtal
Frågor vi arbetar med
Ämnesord
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist