Vårt material

Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Våra nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 1 - 20 av 77
PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Parterna avsätter 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Återstarta Sverige – Svenskt Näringsliv presenterar kraftsamling för jobben

Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenterades därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Nedgången i ekonomin kräver fortsatt hög krisberedskap

Snabbheten i den ekonomiska nedgången är unik. Tillväxtfallet i svensk ekonomi för andra kvartalet i år kommer att uppgå till nästan 12 procent. Ingen variabel i Svenskt Näringslivs företagarpanel för något kvartal under finanskrisen uppvisade så stora fall som under andra kvartalet 2020.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Ny faktasajt: Så påverkar coronakrisen företag och jobb

Svenskt Näringsliv lanserar en ny sajt https://coronakrisen.svensktnaringsliv.net/  som i realtid visar hur coronapandemin påverkar svenska företag och jobb.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Mer krävs för att undvika massarbetslöshet

Coronakrisen slår hårt mot näringslivet med ett dramatiskt fall i efterfrågan och stora problem med utrikeshandeln. Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport visar på vikten av effektiva krisåtgärder.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Det krävs mer för att rädda företag och jobb

– Den globala tillväxten minskar mer än på flera decennier. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är högre än någonsin. Därför krävs mer kraftfulla åtgärder än vad regeringen föreslår. Det säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens vårproposition.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Svenskt Näringsliv och Unionen har enats om centralt kollektivavtal om korttidsarbete

Svenskt Näringsliv och Unionen har kommit överens om ett centralt kollektivavtal rörande korttidsarbete. Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad:

Sverige är på väg mot en sämre konjunktur med stora nedåtrisker

Svensk konjunktur håller på att mattas av. I år väntas tillväxten bli 1,1 procent, följt av 1,0 procent 2020 och 1,3 procent 2021. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga till 7,3 procent 2021. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos.