Vårt material

Sök bland alla Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Arkiv över alla nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 1 - 20 av 1461
RAPPORTPublicerad:
RAPPORTPublicerad:
RAPPORTPublicerad:
RAPPORTPublicerad:

Det ekonomiska läget – december 2016

Den globala tillväxten fortsätter att utvecklas svagt både 2016 och 2017. Europa återhämtar sig gradvis, till stor del drivet av den mycket expansiva penningpolitiken. Den amerikanska ekonomin har utvecklats svagare än förväntat och tillväxten för 2016 blir med största sannolikhet lägre än i euroområdet för första gången på länge. Federal Reserve fortsätter att höja styrräntan i långsam takt medan ECB ligger kvar med extremt låga räntor under lång tid framöver. De globala riskerna för den framtida utvecklingen är större än på länge. Osäkerheten är stor, både på det politiska och ekonomiska området. Världshandelns inbromsning och nya hot mot frihandeln, en svag produktivitetsutveckling och höga skuldnivåer i många av världens länder är oroväckande och kan få stor negativ effekt på världsekonomin.

RAPPORTPublicerad:
RAPPORTPublicerad:
1 2 3 4 5 6 7