Vårt material

Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Våra nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 141 - 160 av 559
RAPPORTPublicerad: Immaterialrätt – att ta hand om innovationer
RAPPORTPublicerad: Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Genom att arbeta främjande i myndighetsutövningen kan kommunen både öka regelefterlevnaden och förbättra företagsklimatet. I den här guiden tittar vi närmare på kommunen kan utveckla sin tillstånds- och tillsynsverksamhet, digitalisera och bygga förtroende hos företagen.

RAPPORTPublicerad: Jobb! Tips från dem som anställer
RAPPORTPublicerad: Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Ett förbättrat företagsklimat börjar nästan alltid med ledarskapet. I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med mål, styrning, ledarskap och dialog med det lokala näringslivet.

RAPPORTPublicerad: Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Genom att arbeta bättre med upphandlingar kan kommuner både åstadkomma större nytta för medborgarna och ett bättre företagsklimat. I den här guiden tittar vi närmare på hur kommunen kan ställa mer träffsäkra krav, öka sin kostnadskontroll, underlätta för mindre företag att lägga anbud och mycket annat.

RAPPORTPublicerad: Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner
RAPPORTPublicerad: Morgondagens yrkeshögskola
RAPPORTPublicerad: Handbok om ny vattenlagstiftning