REMISSVAR9 oktober 2023

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av en översyn av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.

MOTTAGARE
Tullverket
Externt diarienummer
STY 2022–420
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-142

Svenskt Näringsliv anser att det är positivt att Tullverket anpassar nationella föreskrifter så att dessa inte kräver ett mer långtgående informationsinlämnade än vad som framgår enligt EU-lagstiftningen. Det innebär en minskad administrativ börda för berörda importörer, vilket är välkommet. Utöver de ändringar som är föremål för aktuell remiss, uppmanar Svenskt Näringsliv Tullverket att i större utsträckning arbeta för att underlätta den legitima handeln inom de ramar som det EU-gemensamma tullregelverket möjliggör. I förenklingsarbetet bör Tullverket titta på ”best practice” i andra EU-länder. Vidare bör Tullverket, till skillnad från vad som tycks vara fallet i dag, verka för att Tullverket inte ska skapa inlåsningseffekter avseende importmoms, en skatt som företagen är obetalda uppbördsmän för.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist