Rapport24 oktober 2023

Samhällsekonomiska effekter av jordskredet vid E6 Stenungsund

Avstängda vägar och järnvägar medföra stora effekter för näringslivet.

I september 2023 inträffade ett jordskred på E6 utanför Stenungsund vilket medförde att stora delar av vägbanan rasade. Vägen är för närvarande avstängd i båda riktningar och all trafik måste ledas om till omkringliggande vägar.

E6 är en mycket trafikerad väg där det normalt sett passerar cirka 20 000 fordon per dygn, omledningen av trafiken kommer att innebära ökad restid för samtliga av dessa fordon (godstrafik, personbilstrafik och kollektivtrafik). Förseningarna och den ökade restiden som omledningarna resulterar i innebär en samhällsekonomisk kostnad.

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för restidsförlängningen som uppstår för person- och godstrafiken som ett resultat av jordskredet vid Stenungsund beräknas landa på mellan 1,6 och 3,3 miljarder kronor för ett år.

Rapporten är framtagen av WSP.

Skriven avMatts Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist