REMISSVAR20 oktober 2023

Remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/02125
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-107

• Svenskt Näringsliv har inga invändningar mot att nödvändiga anpassningar görs till de förändringar som beslutats gemensamt med andra berörda medlemsländer inom ramen för eurovinjettsamarbetet. • En given utgångspunkt måste vara likabehandling mellan svenska och utländska fordon i avgiftssystemet. Svenskt Näringsliv anser därför att promemorians föreslag att svenska lätta motorfordon som har draganordning för påhängsvagn ska omfattas av eurovinjettavgiften när motsvarande utländska fordon på svenska vägar inte omfattas måste tas bort eller ändras för att säkerställa likabehandling. • Vidare är det negativt att det sammanlagda avgiftsuttaget ökar och det finns behov att genomlysa samtliga nationella styrmedel som berör vägtrafiken och transportsystemet som helhet. Det behövs en samlad bild av hur samtliga skatter och avgifter på transporter påverkar näringslivets konkurrens¬kraft samt näringslivets vägtransportbehov i relation till andra trafikslag.

Ansvarig handläggareNils PaulRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist