Vårt material

Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Våra nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 81 - 100 av 1430
RAPPORTPublicerad: Varg

Varg

Varg är en bok som handlar om fem företagsamma barn vilka startar en tidning i brist på sommarjobb. Tillsammans med huvudpersonen får läsaren bekanta sig med entreprenörskap och företagande. Det finns en lärarhandledning att beställa till materialet.

RAPPORTPublicerad: Samverkan för framtiden

Samverkan för framtiden

Samverkan för framtiden är en skrift för arbetsplatser som tar emot elever på prao, praktik och apl för att underlätta samarbetet mellan skola och näringsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan.

RAPPORTPublicerad: Samverkan skola - näringsliv

Samverkan skola - näringsliv

Samverkan skola - näringsliv belyser tio olika sätt på vilka skolan kan samverka med näringslivet genom exempel hämtade från grundskolan och gymnasiet. Vi hoppas att du som läser blir inspirerad att utveckla ditt sätt att samverka.

RAPPORTPublicerad: iPraktiken Skola

iPraktiken Skola

iPraktiken Skola är boken för skolor som har praktikanter eller praoelever ute i arbetslivet. Den innehåller tips och stöd i kontakterna med eleven och företaget inför och under prao/praktik. Se även gärna material för elev och företag på eduna.se.

RAPPORTPublicerad: iPraktiken Elev

iPraktiken Elev

iPraktiken Elev är boken som ger tips och stöd till eleven inför, under och efter prao eller praktik. Se även gärna material för skola och företag på eduna.se.

RAPPORTPublicerad: Glasskiosken

Glasskiosken

Glasskiosken ger på ett kreativt tillvägagångssätt eleven en inblick i hur företagande fungerar. Detta görs genom att eleven simulerat äger en glasskiosk och sköter försäljningen under en sommar. Det finns en lärarhandledning att beställa till materialet.

RAPPORTPublicerad: Det har blivit bättre: Sverige under 150 år

Det har blivit bättre: Sverige under 150 år

Det har blivit bättre: Sverige under 150 år; Hur gick det till när Sverige gick från att vara en fattig jordbruksekonomi till att bli ett av världens rikaste länder? Materialet innehåller övningsuppgifter.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:
REMISSPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad: