PRESSMEDDELANDE23 juni 2020

Återstarta Sverige – Svenskt Näringsliv presenterar kraftsamling för jobben

Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenterades därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.

– Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen. Men det kräver en framåtlutad reformagenda för stärkt konkurrenskraft, framtidstro och hållbarhet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv pekar på ett tydligt vägval efter krisen. Det finns en risk att pandemins effekter permanentas i ekonomin och att stigande arbetslöshet och försvagad konkurrenskraft tränger undan viktiga investeringar i kunskap, klimatomställning och infrastruktur. Arbetsförmedlingens prognoser pekar nu på över 11 procent arbetslöshet nästa år och att vi från toppen får en långsam tillbakagång. Att nu inte göra allt för att häva den utvecklingen vore framförallt ett svek mot alla de ungdomar som nu går ut på arbetsmarknaden.

– Nu måste vi kraftsamla för jobben. Jag är orolig för att arbetslösheten biter sig fast och att den akuta krisen går över i en längre period av kroniska ekonomiska och sociala problem. Sverige har inte råd med massarbetslöshet.

Men det finns också en tydlig väg framåt, där möjligheten till växande företag och nya jobb lägger grunden för ett samhälle som växer, klarar klimatomställningen, leder digitaliseringen och skapar framtidstro för våra unga.

– Det kommer att kräva tuffa prioriteringar, men gör vi rätt saker nu kommer detta att gå bra. Ge företagen möjligheter att investera och anställa. Då kan vi bygga för framtiden. Då klarar vi jobben. Vi ska gå stärkta ur det här, säger Jan-Olof Jacke.

Därför presenterar Svenskt Näringsliv reformer som sänker trösklarna för att anställa och stärker möjligheterna att framtidsinvestera.

– Andra länder kommer att genomföra reformer som stärker deras näringslivs konkurrenskraft. Om den globala konkurrensen var tuff före pandemin, kommer den att bli än tuffare efter, säger Jan-Olof Jacke. Vårt reformarbete måste börja nu.

Fem av huvudförslagen i den kraftsamling för jobben som Svenskt Näringsliv presenterar idag är:

  • Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.
  • Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket.
  • Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.
  • Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.
  • Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Svenskt Näringsliv kommer inom ramen för projektet Återstarta Sverige att presentera ytterligare två reformpaket som gör det möjligt för svenska företag att leda Sverige ur den ekonomiska nedgång som pandemin förorsakar.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt NäringslivcoronakrisenSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist