Miljöbalken - Så berör den dig som företagare

RAPPORT Publicerad
Miljöbalken - Så berör den dig som företagare

Miljöbalken - Så berör den dig som företagare

Skriften ger en översiktlig presentation av miljöbalken och utgår frågor och situationer som företagen möter i sin dagliga verksamhet. Syftet är att den ska fungera som en vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda sig en uppfattning om hur miljöbalken kan påverka deras verksamhet.

I skriften berörs bland annat frågor om utsläpp till luft och vatten, buller, kemiska produkter, avfall, energi, transporter, hälsoskydd i byggnader samt föroreningar och miljöskador. Vidare behandlas frågor om tillstånd, anmälan och tillsyn i två avsnitt samt sanktioner och skadestånd. I förekommande fall redogörs också för viktiga domar som ytterligare kan förklara hur miljöbalken tillämpats i ett specifikt fall.

Författare