Ändrade mervärdsskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/01451/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

64/2018