Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget att avskaffa den så kallade värnskatten. Skälen till detta är flera. Skatter på arbete och företagande påverkar människors val och beteenden: de höga svenska skatterna på specifikt tjänsteinkomster gör det mindre lönsamt att arbeta, studera, anstränga sig, ta mer ansvar samt driva företag. Företagens möjligheter att rekrytera och behålla den mest lämpade kompetensen försvåras. Sammantaget försätter värnskatten Sverige i en sämre konkurrenssituation jämfört med andra länder. Avskaffas värnskatten blir Sveriges beskattning av arbetsinkomster något mer normal.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02421/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

91/2019