Avskaffad särskild löneskatt för äldre

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar åtgärder som sänker kostnaderna för att anställa. Äldre personer har i regel lång arbetslivserfarenhet och värdefull kompetens att bidra med för Sveriges arbetsgivare. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget i promemorian.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00122/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

8/2019