Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2015/2330/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

66/2015