Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kulturdepartementet


Externt diarienummer

Ku2016/02814/DISK


Svenskt Näringslivs diarienummer

89/2017