Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU2016:73). Promemorian om förslag ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen i SOU2016:73

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2016/06793/FST


Svenskt Näringslivs diarienummer

222/2016