Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m m (SOU 2016:17)

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/01882/L2


Svenskt Näringslivs diarienummer

71/2016