Departementspromemorian Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/00189/RS


Svenskt Näringslivs diarienummer

9/2018