En strategi för en inre digital marknad i Europa (KOM(2015) 192 slutlig)

REMISS Publicerad

Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Externt diarienummer

UD2015/267/FIM


Svenskt Näringslivs diarienummer

129/2015