Ersättning för så kallade dold mervärdeskatt

REMISS Publicerad

Betänkandena Ersättning för sk dold mervärdeskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) och Översyn av ersättning till kommuner och landsting för sk dold mervärdeskatt (SOU 2015:93)

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/05012/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

16/2016