Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2018/05145/SPN


Svenskt Näringslivs diarienummer

204/2018