Finansdepartementets promemoria Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03554/B


Svenskt Näringslivs diarienummer

224/2017