Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01056


Svenskt Näringslivs diarienummer

54/2017