Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kulturdepartementet


Gemensamt remissvar

Svenskt Näringsliv - Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Ku2017/02136/MF


Svenskt Näringslivs diarienummer

196/2017