REMISSVAR15 oktober 2019

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

MOTTAGARE
Bokföringsnämnden
Externt diarienummer
18-99

Svenskt Näringsliv anser att en modernisering av nuvarande normgivning för redovisning av fusion är angelägen, i synnerhet med hänsyn till övergången till K-regelverken, och välkomnar därför Bokföringsnämndens förslag.

Svenskt Näringsliv vill emellertid invända mot förslaget att ta bort den nuvarande principen för fusionsredovisning som bygger på koncernvärden, vilken är en betydligt enklare ansats för värdering av övertagna tillgångar och skulder än den som Bokföringsnämnden nu föreslår. Några motiv till varför Bokföringsnämnden anser att enhetssynen är möjlig att tillämpa vid upprättande av koncernredovisning men inte vid redovisning av fusion lämnas inte i remissen. Om det saknas sådana motiv anser Svenskt Näringsliv att koncernvärdemetoden är den enklaste ansatsen för fusionsredovisning och därför bör tillåtas generellt.

I övrigt har Svenskt Näringsliv ett antal mindre förbättringsförslag som bör övervägas i den fortsatta bearbetningen av vägledningen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist