Gränsöverskridande portabilitet på inre marknaden

REMISS Publicerad

EU-kommissionens förslag till Parlamentets och Rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/00085/L3


Svenskt Näringslivs diarienummer

7/2016