REMISSVAR26 maj 2020

Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/00727/E4

I utredningen konstateras att spridningen i arbetsinkomster ha minskat sedan 1990-talet, trots att lönespridningen har ökat. Anledningen är att den något ökade lönespridningen mer än väl har kompenserats av att sysselsättningsgraden har ökat och att arbetstiderna har ökat för de som arbetar minst.

Svenskt Näringsliv menar att detta visar hur viktigt det är med en effektiv fungerande arbetsmarknad. Incitament till arbete och utbildning förutsätter ett visst mått av lönespridning. En sådan spridning behöver i sig inte bidra till ökad ojämlikhet utan kan, genom att fler arbetar, göra att fattigdomsproblemen mildras.

Ansvarig handläggareJonas Frycklund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist