Inspel till nytt nationellt program för Socialfonden 2021-2027

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter beträffande nytt nationellt program för ESF+ 2021–2027 och framför härmed följande synpunkter på vissa av de ställda frågorna.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Svenska ESF rådet 


Externt diarienummer

2019/00200


Svenskt Näringslivs diarienummer

62/2019